Hem / Egna nyheter / Satsning på anläggningsstöd för Parasport

Satsning på anläggningsstöd för Parasport

Under 2022 finns extra medel inom anläggningsstödet för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Satsningen syftar till att förstärka tillgänglighet i ett bredare perspektiv inom ramen för RF:s ordinarie anläggningsstöd. Medlen ska nyttjas som katalysator för att fler föreningsansökningar kommer till stånd inom detta område. Inom fyra av områden som anläggningsstödet består av kommer föreningar ha möjlighet att ansöka om stöd. De aktuella områdena är:

  • Utrustning till Parasport
  • Idrottsytor mindre och större projekt - tillgänglighetsanpassning av idrottsytor
  • Renovering - upprätthålla de tillgänglighetsanpassningar som redan finns
  • Säkerhet

Inför 2022 har även andra förändringar införts för att göra det lättare för föreningar att ta del av utrustningsstödet för Parasport. Det innebär att föreningar nu kan söka upp till 75% av investeringskostnaden. Föreningar kan söka stöd även för mindre investeringar. En förutsättning är dock att utrusningen ägs av föreningen och inte av den enskilde idrottaren.

Samverkan i Örebro län

Anläggningsgruppen för RF-SISU Örebro län tillsammans med Parasport Örebro län kommer under året att samverka inom denna del av anläggningsstödet. Genom att sprida information och lyfta goda exempel sätter vi fokus på området.

– Vi hoppas på fler projektansökningar inom området. Det är positivt med samverkan och att vi kan nyttja kompetensstöd från Parasport Örebro län kring specifika ansökningar vid behov, säger Marie-Louise Forsberg Franssson, ordförande RF-SISU Örebro län. 

– Det här är en fantastisk möjlighet både för parasportföreningar och för andra föreningar som har eller vill starta verksamhet för att inkludera målgruppen funktionsnedsatta, säger Torsten Undemar ordförande Parasport Örebro län. 

Läs mer om anläggningsstödet på RF-SISU Örebro läns webb