Hem / Egna nyheter / Så söker föreningar kompensationsstöd för coronakrisen

Så söker föreningar kompensationsstöd för coronakrisen

Den 1 maj öppnar Riksidrottsförbundets ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen.

Syftet med kompensationsstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Särskilt viktigt är att värna barn- och ungdomsidrotten.

På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du information om vad ni som förening kan söka kompensationsstöd för.

Ansökan avser verksamhet mellan 12 mars och 30 juni. För att kunna ansöka behöver föreningens förlorade intäkter eller merkostnader uppgå till minst 15.000 kronor.

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Ansökan är öppen mellan 1 maj och 15 maj.

Har du frågor om kompensationsstödet? Kontakta This is a mailto link

Besvara Riksidrottsförbundets föreningsenkät

RF-SISU Örebro län uppmanar länets idrottsföreningar att besvara den föreningsenkät som Riksidrottsförbundet skickat till samtliga föreningar i landet. Enkäten ska ge RF underlag till påverkansarbete mot stat och kommun om behov av framtida stöd för att minska effekterna av coronakrisen. Sista svarsdag för enkäten är den 30 april.

Då enkäten även handlar om de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medfört för hela föreningens verksamhet mellan 12 mars och 30 juni blir den ett bra underlag till en eventuell ansökan om kompensationsstöd.

Här hittar du information om RF:s föreningsenkät