Hem / Egna nyheter / Rörelsesatsningen tar sikte mot 2025

Rörelsesatsningen tar sikte mot 2025

Nu blir rörelsesatsningen i skolan en del av Riksidrottsförbundets verksamhet i hela landet. Det är en viktig satsning som bygger broar mellan skolan och idrottsrörelsen.

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som inleddes 2018. Nu förlängs uppdraget och Riksidrottsförbundet utökar satsningen fram till 2025, vilket möjliggör en långsiktig plan tillsammans med skolor och föreningar i hela landet. En satsning som förväntas stärka föreningsidrotten, folkhälsan och skolresultaten på ett positivt sätt och som ger också de minst aktiva barnen möjlighet att utvecklas med hjälp av idrott och rörelse. Från och med 2021 blir satsningen en integrerad del av Riksidrottsförbundets ordinarie verksamhet, som därmed blir en tydligare samverkande kraft mellan skolan och idrottsrörelsen.

Intresset ökar

RF-SISU Örebro län har just nu totalt 16 samverkansskolor i länet. 13 av skolorna finns i Örebro, en i Hällefors, en i Laxå och en i Ljusnarsberg. Marcus Edin är samordnare och han märker att intresset för Rörelsesatsning i skolan ökar. Han menar att en av de viktigaste ingredienserna för att nå framgång är relationsbyggandet.
– Min strategi är att lära känna skolorna och identifiera vilka behov som finns för att kunna göra rätt insatser. Det betyder att jag är ute i verksamheten så ofta jag kan och att eleverna lärt känna mig och gärna kommer med idéer och önskemål. Arbetet handlar om att förändra den rörelsekultur som finns på skolan, vilket innebär att lyfta vikten av rörelse för hela kollegiet och hitta små förändringar som alla kan bidra med, oavsett roll på skolan.

Utgår från skolans och elevernas behov

Behovet ser olika ut på olika skolor. En del behöver hjälp med att skapa miljöer som inbjuder till rörelse, andra behöver skapa rutiner för att få in rörelse som en naturlig del av flödet i verksamheten. Flera skolor har med Marcus hjälp till exempel skapat inspirerande miljöer genom att måla på asfalten, såsom hagar, sten-sax-påse-rutor, bokstavs-ormar, rörelsebanor för cykel och kickbike och miniräknare där eleverna kan hoppa och även få in matematik i rörelseaktiviteten. Han har även tillverkat käppdjur, olika typer av spel och ute-pingisrack av gamla snowboards, som återbrukats från Fritidsbanken, allt för att skapa förutsättningar för mer rörelse i skolan.
Även när det gäller föreningssamverkan så finns det olika förutsättningar och behov att ta hänsyn till.– Det kan exempelvis vara viktigt att hitta föreningar som finns i närheten av skolan, för att också barn som inte har möjlighet till skjuts kan delta. Jag försöker också tänka in idrotter som har ett brett rörelseperspektiv, som exempelvis karate, amerikansk fotboll, skateboard, säger Marcus Edin.

Mätbara mål

Nytt i riktlinjerna är att det tagits fram mätbara mål för projektet i linje med Strategi 2025 och utvecklingsresan En ny syn på träning och tävling. Målen är att till och med 2025 ha nått minst 50 procent av landets skolor (F–6) och att 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen. Skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde. I Örebro län finns 117 skolor. Det innebär att minst 92 av dessa skolor ska var en del av Rörelsesatsning i skolan.

– För att nå de uppsatta målen krävs att alla hjälps åt. Om vi utvecklar förutsättningarna för samverkan mellan skolan och det lokala föreningslivet kommer både föreningsidrotten och folkhälsan stärkas. Jag tror att vi genom dialog och nätverk kommer att komma långt. Vi ser att många kreativa lösningar har växt fram, inte minst under året som varit med coronapandemin. Vi måste ta situationen på allvar, alltför många barn rör på sig alldeles för lite, säger Riksidrottsförbundets projektledare för Rörelsesatsning i skolan, Kristin Ekblom.

För mer information kontakta

Marcus Edin, samordnare Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Örebro län
019-17 55 38
This is a mailto link

Kristin Ekblom, projektledare Rörelsesatsning i skolan, Riksidrottsförbudet
072-236 16 97
This is a mailto link

Rörelsesatsning i skolan är ett rikstäckande projekt som drivs av samordnare i de 19 RF-SISU distrikten. Projektet samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning.