Hem / Egna nyheter / Rörelsefaktorn – verktyget som integrerar fysisk aktivitet i samhällsplaneringen

Rörelsefaktorn – verktyget som integrerar fysisk aktivitet i samhällsplaneringen

Nu finns ett verktyg som integrerar fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. Det är Riksidrottsförbundet som tillsammans med FOJAB arkitekter utvecklat Rörelsefaktorn som är uppbyggd i fem steg.

Rörelsefaktor ska belysa möjligheten till idrott och rörelse inom ett avgränsat område och vara ett stöd i planprocessen för att planera för fysisk aktivitet i människors närmiljö.

Rörelsefaktor hjälper till att:

  • Synliggöra behov
  • Arbeta systematiskt
  • Främja dialogen mellan olika roller
  • Göra kloka prioriteringar
  • Ställa tydliga krav i planprocessen
  • Utvärdera ett befintligt område

Verktyget är uppbyggt utifrån fem steg:

1. Identifiera platser

I det första steget handlar det om att identifiera vilka platser i planeringsskedet eller i ett färdigbyggt område som är tänkt för olika former av rörelse.

2. Mål för platsen

I steg två gäller det att sätta gemensamma mål för platsen eller övergripande mål för kommunen vad gäller fysisk aktivitet.

3. Faktorer

Steg tre utgör den främsta delen i verktyget: att utvärdera vilka förutsättningar för fysisk aktivitet som finns på platsen.

4. Bedömning i helhet

I steg fyra samlas poängsättningen från alla faktorer för att ge en samlad bild av den totala rörelsefaktorn för området.

5. Genomförande och ansvar

I det avslutande steget finns möjlighet att ange vilka åtgärder som krävs för att uppnå en hög rörelsefaktor.

Läs mer