Hem / Egna nyheter / Öppet brev: Idrotten behövs under och efter coronakrisen

Öppet brev: Idrotten behövs under och efter coronakrisen

Med anledning av den pågående coronapandemin har RF-SISU Örebro län i dag, den 2 april, skickat ett öppet brev, där vi beskriver rådande läge och vill poängtera vikten av idrottsrörelsens insatser.

Många är vi som såg fram emot att följa Örebro Hockey, Linde Volley och Örebro Volleyboll i slutspelen eller KIF Örebro och Örebro SK:s start i fotbollens i högsta serier. Men den mångfald av idrottssändningar vi kunnat följa dagligen från hela världen visas inte längre. Idrottsupplevelser som behövs som bäst nu när allt mer av oro och tristess kommer in i vår tillvaro.

Vi befinner oss i en gemensam kris, en kris som ingen av oss upplevt tidigare. I denna situation sätts naturligtvis det hälsobefrämjande arbetet främst. Idag har idrotten och ett antal olika frivilligorganisationer i vårt land engagerat sig för att mildra följderna av dessa åtgärder. Men allt är inte satt på paus. Till glädje för många sker idag en omfattande barn- och ungdomsidrott i alla våra kommuner i länet. Idrottsföreningen kan alltjämt vara en pådrivande kraft och ett viktigt sammanhållande kitt i kommuner och i våra bostadsområden.

Idrottsverksamhet förespråkas av Folkhälsomyndigheten. Uppmaningen är att idrott och träning ska fortsätta för en god folkhälsa. Ett viktigt tillägg är att avstå större tävlings- och matchverksamhet samt att aktiviteterna bör anpassas för att minska risken för smittspridning enligt de angivna generella råden.

För att få vetskap om hur coronapandemin påverkat vårt läns idrott har RF-SISU Örebro län ringt upp nära 200 idrottsföreningar för att fråga hur deras verksamhet fungerar idag.

Påtagligt är att de flesta inomhusidrotterna, som basket, handboll, gymnastik, innebandy, ishockey, simning m.fl. har valt att upphöra med eller flytta ut sin träningsverksamhet. Genom restriktioner har idrotter med beröring i form av dans och kampsporter blivit vilande. Även för ridsporten finns särskilda rekommendationer som drastiskt minskat verksamheten. I de flesta kommuner har eller kommer avbokningar godkännas utan kostnader för de berörda idrottsföreningarna, något vi ser som positivt och rimligt.

Idrottsföreningar med utomhusaktiviteter som cykel, fotboll, friidrott, golf, orientering och speedway har i många fall kunnat starta upp sina aktiviteter tidigare än normalt. Här beaktas Folkhälsomyndighetens råd om att byta om hemma före och efter träning, att inte dela vattenflaskor eller liknande, torka av utrustning samt se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit. Genom en ökad försiktighet upplevs av de berörda idrotterna att antalet deltagare är något mindre än tidigare.

Kommunernas stöd på olika sätt är betydelsefullt så att idrottsföreningarnas verksamhet kan fortsätta och vid eventuellt uppehåll starta upp på nytt. Idrotten har själva beslutat om att det statliga LOK-stödet som utgår vid idrottsaktiviteter för barn- och unga bibehålls även om färre aktiviteter genomförs. Medel kommer även vara sökbara för att bibehålla verksamhet och göra anpassningar. Allt för att hålla idrotten igång. Vi möter många idrottsföreningar som är kreativa och hittar lösningar i vardagen.

Det största uppgivna problemet för idrottsföreningarna är att de tappat intäkter genom inställda match-, tävlings- och andra evenemang. Hälften av de idrottsföreningar vi pratat med uppger att påverkan är stor eller mycket stor och att intäkterna är viktiga för att kunna driva föreningens verksamhet. Det är minskade intäkter skiftande från tiotusentals upp till hundratusentals kronor. För elitklubbarna som permitterar kan det innebära mycket mer än så. Exempel på förlorade intäkter är cafeteriaförsäljning, lottförsäljning, inträdesavgifter och sponsorintäkter. IFK Hallsbergs Skärstorsdagdans, Nitro Nora Bandys Bilbingo, IF Nerikes SM-arrangemang och Örebrocupen i innebandy är några exempel på den omfattande evenemangsverksamheten som ställs in.

Regeringen har beslutat om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till större idrottsevenemang i landet som tvingats ställa in under perioden 12 mars till 30 april. Vi är medvetna om att det är medel som inte fullt ut kommer att kompensera men dock underlätta för idrottsföreningarnas ekonomiska situation.

Över hälften av våra tillfrågade idrottsföreningar gör eller vill göra insatser kopplat till coronapandemin. Exempelvis hjälper flera idrottsföreningar äldre att handla eller delar ut fruktkorgar som Finnerödja IF. ÖSK Handbollsdamer sprider information till de med annat modersmål än svenska i bostadsområdet Vivalla och ÖSK Fotboll har startat ÖSK-linjen, en telefonlinje för äldre.

Vi har medvetet valt att inte komma med ett flertal krav till kommunerna utan har istället inlett dialog med alla kommuner. I ett nyligen genomfört digitalt möte med kommunrepresentanter utbyttes erfarenheter och konkreta förslag gavs på vilket stöd som kan ges till idrottsföreningarna. Exempelvis har Laxå kommun redan fattat beslut om att bibehålla sitt LOK-stöd oavsett aktivitetsnivå. Vi berörde Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrottsverksamhet, att avbokningar ska kunna ske utan kostnader, eventuellt hyresfritt för seniorverksamhet under denna tid när ingen publik verksamhet kan ske och att uppskov med ansökningar behövs i takt med att årsmöten ställs in.

Idrotten i vårt län tar samlat sitt ansvar för att försöka mildra följderna av den coronakris som uppstått!

 

Marie Louise Forsberg Fransson, ordförande, RF-SISU Örebro län
Charlotta Stenhem, distriktidrottschef, RF-SISU Örebro län