Hem / Egna nyheter / Nya riktlinjer beskriver barns rättigheter i den idrottsliga praktiken

Nya riktlinjer för världens bästa barn- och ungdomsidrott

I dag lanseras nya riktlinjer för barn-och ungdomsidrott, som bland annat syftar till att beskriva barns rättigheter i den idrottsliga praktiken. Riktlinjerna är en av punkterna på agendan på måndagens SDF-träff med RF:s ordförande Björn Eriksson.

För att svensk idrott ska kunna nå sin vision – att vara bäst i världen på alla nivåer – behöver idrottsrörelsen bedriva verksamhet på barns och ungas villkor. Ett steg i det arbetet är de nya riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott som utformats i nära dialog med specialidrottsförbunden och även tillsammans med barnrättsorganisationerna UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris. De nya riktlinjerna är ett stöd för specialidrottsförbunden framåt i det fortsatta förändringsarbetet, Strategi 2025.
– Riktlinjerna poängterar att idrott för barn och ungdomar också ska utgå från just barn och ungdomar, att de ska kunna kopplas till Riksidrottsförbundets stadgar där vi beskriver vision och värdegrund, samt utgå från Barnkonventionen. Att vi som vuxna bedriver idrott som gällde när vi var barn håller inte, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Förutom att riktlinjerna syftar till att beskriva barns rättigheter i den idrottsliga praktiken, syftar de också till att vägleda i arbetet mot målet att nå fler idrottsliga framgångar internationellt, nå fler och nya barn och ungdomar och att få så många som möjligt att vilja idrotta i förening hela livet.
– Barn och ungas bästa ska beaktas i alla beslut som fattas inom föreningsidrottens verksamhet för målgruppen. De nya riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott förtydligar vad detta innebär i praktiken, säger Isabelle Olsson, sakkunnig barn- och ungdomsidrott RF-SISU Örebro län.

 Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott omfattar all verksamhet för barn och ungdomar upp till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer

  1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
  2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
  3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

För varje huvudriktlinje finns vägledning till specialidrottsförbunden gällande vilka insatser de behöver göra för att kunna efterleva riktlinjerna.
Riktlinjerna beskriver exempelvis vilka rutiner och handlingsplaner som behöver finnas och vad tränarutbildningar behöver innehålla.
Riktlinjerna innehåller även vägledning för översyn av tävlingsformer och regelverk.

Nya riktlinjerna diskuteras i SDF-träff 14 mars

På måndag klockan 18-19.30 deltar Björn Eriksson i en digital SDF-dialog på initiativ av RF-SISU Örebro län för att prata om de nya riktlinjerna och andra viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen. Här hittar du Anmälan till SDF-dialogen.

Här hittar du Riktlinjer för barn och ungdomsidrott

 

För mer information kontakta

Isabelle Olsson
Sakkunnig Barn- och ungdomsidrott RF-SISU Örebro län
019-17 55 96