Hem / Egna nyheter / Magdalena vann Örebro läns jämställdhetspris 2020

Magdalena vann Örebro läns jämställdhetspris 2020

Magdalena Åsgärde tilldelades i dag Örebro läns jämställdhetspris 2020. Hon uppmärksammas för sina insatser som projektledare för Kvinna i fokus vilka haft avgörande betydelse för asylsökande kvinnors trygghet och inkludering i svenska samhället..

Magdalena Åsgärde tilldelades i dag Örebro läns jämställdhetspris för 2020. Hon uppmärksammas för sina insatser som projektledare för Kvinna i fokus för att hon med sitt outtröttliga engagemang haft avgörande betydelse för asylsökande kvinnors trygghet och inkludering i det svenska samhället.

– Jag känner mig otroligt glad och stolt över det arbete som jag och min organisation, RF-SISU Örebro län, har gjort och är väldigt tacksam över att få den här bekräftelsen, säger Magdalena Åsgärde.

Kvinna i fokus är ett omfattande projekt med ett mångfasetterat jämställdhetsarbete i syfte att stärka asylsökande kvinnors självförtroende och status i familjen och i samhället. Magdalena har mött kvinnorna där de befinner sig och stärkt dem genom fysisk aktivitet, kunskap om hur samhället fungerar och i svenska språket. Som en del i arbetet har det också ingått att utbilda kvinnornas män.

– Vi kommer ta tillvara på den erfarenhet och kunskap vi fått om denna grupp i idrottslig miljö och fortsätta arbeta för att på bästa sätt kunna brygga in dem i det ordinarie föreningslivet. Allt för att en långvarig fysik aktivitet kan möjliggöras. Vi har fått nya medel till att fortsätta hela 2021 med insatser för asylsökande och vill fortsätta att bredda så att grupperna kan komma fler kvinnor till dels - svenskfödda som utlandsfödda.

Juryns motivering

Magdalena Åsgärde har med sitt outtröttliga engagemang som ledare för projektet Kvinna i fokus haft avgörande betydelse för asylsökande kvinnors trygghet och inkludering i det svenska samhället. 
Jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En av de grupper som står allra längst ifrån denna ambition är asylsökande kvinnor, vilka ofta befinner sig utanför samhället och uppger att de mår både psykiskt och fysiskt sämre än svenskfödda kvinnor. Genom projektet har asylsökande kvinnor fått möjlighet att öka sin psykiska och fysiska hälsa genom social gemenskap, regelbunden träning, språkträning och samtal kring samhället, hälsa, sexualitet och jämställdhet. Resultatet har blivit att kvinnorna inte bara ökat sitt välmående utan också stärkts till att bli mer medvetna om sina rättigheter samt ökat sina möjligheter till inkludering i samhället. På kvinnornas initiativ har också grupper med deras män startat där samtal om jämställdhet i svensk kontext förs. Magdalena Åsgärde är med projektet Kvinna i fokus en förebild för ett praktiskt och livsförändrande jämställdhetsarbete.

Läs mer m priset här: