Hem / Egna nyheter / Lärgruppen som resulterade i en bok om kvinnors idrottshistoria

Lärgruppen som resulterade i en bok om kvinnors idrottshistoria

Det finns många berättelser om mäns idrottsliv. Inte lika många om kvinnors.
Det ville Örebro läns idrottshistoriska sällskap (ÖLIS) och RF-SISU Örebro län ändra på.

Genom projektet Kvinnors idrott har en unik dokumentation över kvinnors idrottshistoria tagits fram.
Det började med att Daniel Alsarve, sakkunnig i jämställdhet hos RF-SISU Örebro län och forskare i idrottsvetenskap genomförde ett antal fokusgruppsintervjuer med idrottskvinnor från länet. Temat var ”Mitt idrottsliv”. Frågor om barndomen varvades med frågor om upplevelser och erfarenheter av idrotten. Dessa samtal och berättelser blev sedan startskottet för en lärgrupp med inspirationsträffar och skrivstugor. Idrottskonsulenten Hanna Palm kopplades in i projektet och den 8 november 2018 anordnades den första inspirationsträffen tillsammans med författaren Elisabeth Solin.

Ett flertal inspirationsträffar och skrivstugor genomfördes under 2019 med syfte att motivera och stötta kvinnorna i skrivprocessen.
Skrivarstugorna anordnades i lärgruppsform och byggde framför allt på samtal mellan deltagarna, berättar Hanna Palm.
Totalt har 41 kvinnor har varit med och bidragit med sina berättelser och delar av dessa berättelser har samlats i boken Pionjärerna – Kvinnor berättar om sina idrottsliv.

”Lärgruppen inom idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna, är vad övriga studieförbund kallar för studiecirkel. Det handlar om en mindre grupp människor som ses för att lära av varandra genom samtal och reflektion.” Hanna Palm.

Dessa kvinnor representerar ett tjugotal idrotter och hade vid lanseringen en spännvidd i ålder från 21 till 95 år. Den 8 mars 2020, på internationella kvinnodagen, lanserades bok och bildutställning på Örebro slott.
Då visste vi inte att det bara några dagar senare skulle vara helt orimligt att samla 200 personer, varav många i riskgrupp, på grund av coronaviruset. Men så blev det och vår plan om att bildutställningen skulle ut på turné i länet fick sättas på paus, säger Hanna Palm.
Men nu, nästan tre år efter den första inspirationsträffen, verkar planen om en länsturné äntligen kunna införlivas. För ett par veckor sedan besökte utställningen Lekebergs kommunhus och nu under veckan för mänskliga rättigheter (19-24 oktober 2021) finns utställningen på plats i entrén till Kulturkvarteret i Örebro.

Projektgruppen som förutom Daniel Alsarve och Hanna Palm bestod av Kjell Sunesson, Laila Sunesson och Jane Karlson kommer att finnas på plats under invigningen, den 19 oktober klockan 16.00-18.00. Boken Pionjärerna kommer att finnas till försäljning.
–Vår förhoppning är att boken och utställningen ska väcka liv i frågor som rör förutsättningar för en jämställd idrott. Vi har även tagit fram samtalskort som kan användas i folkbildande syfte i din förening, på din skola eller arbetsplats, säger Hanna Palm.

Här kan du läsa mer om Folkbildning och lärgrupper.
https://www.rfsisu.se/orebrolan/utbildningfolkbildning/
Har du någon idé på lärgrupp som du vill genomföra i din förening. Kontakta någon av våra idrottskonsulenter.

Pionjärerna.jpg