Hem / Egna nyheter / Kompensationsstöd till idrottsföreningar 2021

Nu öppnar ansökan för kompensationsstöd

Idag, den 15 oktober, öppnar ansökan till kompensationsstöd för perioden 1 maj till 28 september 2021. Ansökningstiden pågår mellan 15 oktober till och med den 26 oktober klockan 12.00.

Då restriktionerna på grund av corona gällt i sin helhet under maj och juni, samt till viss del under juli, augusti och september, fördelas kompensationsstöd för perioden 1 maj till och med 28 september. För verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd utgå, men under särskilda omständigheter, vilka preciseras i samband med ansökan. En sådan ansökan kommer i sådana fall ske via respektive specialidrottsförbund. 

Likt vårens kompensationsstöd kommer föreningar inte att kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter för den aktuella perioden, där man tagit beslut om dessa evenemang/verksamhet under pandemin. Undantag är om förbund tilldelat föreningar förbundsarrangemang såsom SM-tävlingar eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Här finns aktuellt regelverk

Ansökan

Ansökningstiden är 15 oktober till den 26 oktober klockan 12.00.
Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare.

Vid höstens ansökningsperiod kommer det att finnas två olika formulär för ansökan, förenklat och ordinarie.

  • Om föreningens förluster under perioden 1 maj–28 sep är på mellan 1000 kronor och 25000 kronor – använd det förenklade formuläret.
  • Om föreningens förluster under perioden 1 maj–28 sep överstiger 25000 kronor – använd det ordinarie formuläret.

    Instruktionsfilm förenklad ansökan

Instruktionsfilm ordinarie ansökan