Hem / Egna nyheter / Idrottens dag för fjärde året

Idrottens dag för fjärde året

Den 25 september arrangeras Idrottens dag i hela landet, som en manifestation för alla barns rätt till rörelse, idrott och ett hälsosamt liv. Drygt 200 skolor kommer att delta med cirka 50 000 elever som kommer att ha en aktiv och rolig dag.

I Örebro genomförs Idrottens dag för fjärde året i rad. Tidigare år har RF-SISU Örebro län haft större evenemang riktat till skolelever och även publika evenemang. Förra året arrangerades Idrottens dag i Marieberg Galleria och året innan i Stadsparken och idrottshuset. I år var inte det möjligt på grund av corona. Idrottens dag i Örebro län genomförs i stället ute på skolorna.
– Idrottsrörelsen har från dag ett jobbat med att ställa om, istället för att ställa in. Barn behöver aktiveras och röra på sig för att må bra. Det är också viktigt att någonting är som det brukar när allt annat i ens vardag förändras, säger Emma Johansson, projektledare Idrottens dag, Örebro län.

Varje deltagande skola får besök av några föreningar så att eleverna får möjlighet att testa olika idrotter och kanske upptäcka en ny fritidsaktivitet. Eleverna kommer att genomföra minst 120 minuters fysisk aktivitet under den här dagen. Idrottens dag kommer i möjligaste mån att förläggas utomhus. De skolor som fått inbjudan till Idrottens dag i Örebro län är de skolor som RF-SISU Örebro län har samarbete med kring projektet Rörelsesatsningen i skolan. 

– I dagsläget har vi 14 samarbetsskolor i länet. Målet är att så många skolor som möjligt på sikt ska gå med i Rörelsesatsningen i skolan, säger Marcus Edin, projektledare.

 Mål och syfte Idrottens dag

Idrottens dag ska inspirera till idrott och rörelse och samtidigt lyfta upp den viktiga frågan om alla barns förutsättningar för idrott på agendan. Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till idrott och ett hälsosamt liv. Huvudarrangör för Idrottens dag är Riksidrottsförbundet, tillsammans med landets 19 distrikt med syfte att höja kunskap om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Idrottens dag är en del av European School Sports dag och EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Läs mer om Idrottens dag: https://www.rfsisu.se/orebrolan/Viarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Idrottensdag/

Rörelsesatsningen i skolan är ett projekt som startade 2018 efter att Riksidrottsförbundet fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite. Läs  mer: https://www.rfsisu.se/orebrolan/Viarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/