Hem / Egna nyheter / Hur högt hoppar en elefant?

Hur högt hoppar en elefant?

Vill eleverna ha käppdjur så ska de få käppdjur. Så resonerade Marcus Edin, projektledare för ”Rörelsesatsningen i skolan” och Anton Olofsson på Fritidsbanken och började tillverka käppdjur...

– Käpphästar är dyra att köpa och det är många elever i en klass. Därför fick vi idén om att tillverka dem istället, säger Marcus.

Projektet ”Rörelsesatsningen i skolan” riktar sig till elever i årskurs F-6, särskilt de som inte rör på sig tillräckligt idag, med syfte att bryta trenden av ökat stillasittande. En satsning för att förbättra folkhälsan och välbefinnandet och skolresultaten. Just nu är 570 skolor i hela landet med i projektet och i Örebro län finns tio av dessa samverkansskolor.

 

Aktiviteter och lösningar för rörelse kan variera mellan olika skolor. Det kan vara rörelsepauser, organiserade rastaktiviteter, utveckling av skolmiljön och samarbete med idrottsföreningar. Projektledarens roll är att stötta skolans pedagoger att skapa förutsättningar för mer rörelse med aktiviteter som präglas av lekfullhet, rörelseglädje och inkludering och som också anpassas för att attrahera de minst fysiskt aktiva eleverna. Marcus Edin är också drivande i att skapa dessa lustfyllda miljöer för eleverna.

– Man kan med ganska enkla medel få till roliga ytor som lockar till lek, spel och rörelse, säger Marcus som har målat skolgårdar med ytor för lekar, spel och även rörelsebanor, men också skapat miljöer inomhus, exempelvis i korridorer för att locka till rörelse på väg till exempelvis matsalen.

Käpphäst-feber

Det Marcus under sina skolbesök och genom kontakter med pedagogerna har identifierat är att det finns ett stort intresse bland eleverna för käpphästhoppning. Men då käpphästar är ganska dyra att köpa in, särskilt som det går åt några stycken på en skola, har Marcus, tillsammans med Anton Olofsson på Fritidsbanken börjat tillverka käpphästar. Huvudena på dessa käppar består dock inte enbart av hästar, utan också av hundar, tuppar, enhörningar, grisar, kor, zebror och andra djur, vilket har inneburit att målgruppen för käpphästhoppning utökats på skolorna. Käpphästarna levereras omålade och målas av eleverna själva. Hittills har närmare 200 käppdjur levererats till de 13 samverkansskolorna.

RF erbjuder kompetens och kunskap om rörelseförståelse – vikten av att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. Ju mer ovana barn är att röra på sig, desto högre blir tröskeln att börja och våga försöka – och att ta steget in i en idrottsförening. Forskning visar också att mer rörelse i skolan bidrar till bättre skolresultat.