Hem / Egna nyheter / Genomgång av kompensationsstödet för corona

Genomgång av ansökningsprocessen för kompensationsstöd

RF-SISU Örebro län erbjuder två tillfällen för genomgång av ansökningsprocessen för kompensationsstöd med anledning av coronapandemin. Dessa träffar leds av Josefin Gullbrand och genomförs via webben. Du hittar länkarna till dessa träffar nedan.

Regeringen gav 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet har uppdraget att fördela detta stöd till idrottsrörelsen. Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktig är att värna om verksamhet som bedrivs för, och till förmån för, barn- och ungdomsidrotten.

Med anledning av detta kompensationsstöd erbjuder RF-SISU Örebro län två öppna tillfällen för genomgång av ansökningsprocessen. Presentationen leds av verksamhetschef Josefin Gullbrand och under genomgången kommer det ges möjlighet att ställa frågor.

Dessa två tillfällen sker via Teams och du ansluter dig via någon av nedanstående länkar, utifrån vilken tid som passar dig bäst. Du behöver inte ladda ned programmet (Microsoft Teams) utan du kan delta på mötet via din webbläsare (Google Chrome eller Microsoft Edge).

Datum och tid

Tisdag 5 maj, klockan 18.00
Länk: Anslut till Microsoft Teams-mötet

Torsdag 7 maj, klockan 15.00
Länk: Anslut till Microsoft Teams-mötet

Observera att Microsoft Teams endast fungerar med Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ladda ned en manual hur du ansluter till ett Teams-möte via din webbläsare.

Ladda ned Google Chrome eller Microsoft Edge.

Läs gärna igenom för dig som ska delta i ett digitalt möte innan mötesstart.

Läs mer om kompensationsstödet.

Besvara RF:s föreningsenkät för ytterligare stöd

RF-SISU Örebro län påminner även länets idrottsföreningar att besvara den föreningsenkät som Riksidrottsförbundet skickat till samtliga föreningar i landet. Enkäten handlar om coronapandemins konsekvenser på ekonomi och verksamhet och är ett viktigt underlag till Riksidrottsförbundets dialog med regering och kommuner för ytterligare stödinsatser efter fördelningen av regeringens krispaket. Sista svarsdag för enkäten är den 30 april.

Så här fyller du i enkäten:
- Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter för att logga in.
- Behöriga att fylla i enkäten är, de i IdrottOnline registrerade rollerna, ordförande, kassör, idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare och/eller huvudadministratör. 
- Tänk på att svaren ska spegla situationen i hela din förening.

Läs mer om föreningsenkäten.