Hem / Egna nyheter / Distriktsidrottsmötet 2020 inställt

Distriktsidrottsmötet 2020 inställt

Med anledning av den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset har RF-SISU Örebro läns styrelse tagit beslut om att ställa in det planerade distriktsidrottsmötet 2 april. Vi återkommer med information när mötet kommer att genomföras.

Inställda utbildningar och möten

RF-SISU Örebro län vill verka för att minimera smittspridning och följer aktivt händelseutvecklingen ur vårt idrottsläns perspektiv. Till stöd finns rekommendationer och föreskrifter från Riksidrottsförbundet. Dessa finns tillgängliga både på vår samt Riksidrottsförbundets hemsida.

På grund av detta kommer vi inte att arrangera utbildningar och större mötesplatser. Beslutet är taget med hänsyn för varje medarbetares och deltagares hälsa och oro. Till en början gäller beslutet under vecka 12 men kan komma att förlängas ytterligare.

Flera idrottsföreningar har frågor angående tränings- och tävlingsverksamhet kopplad till den egna idrotten. I dessa frågor hänvisar vi till respektive Specialdistriktsförbund eller Specialförbund.