Hem / Egna nyheter / Dags att ansöka om LOK-stöd

Dags att ansöka om LOK-stöd

LOK-stödsansökan för höstens aktiviteter ska vara inskickad senast 25 februari. Ansökan görs via din förenings IdrottOnline-sida. Alla LOK-stödsaktiviteter ska redovisas och måste vara registrerade digitalt.

LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund (SF) som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. 

Ansökan om LOK-stöd görs på föreningens IdrottOnline-sida. De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. 

Viktigt att redovisa

Det är väldigt viktigt att föreningen redovisar de aktiviteter som har genomförts mellan den 1 juli och 31 december 2021.

Digital närvaroregistrering av LOK-stöd

Sedan den 1 juli 2020 är det obligatoriskt för föreningar att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Att närvaroregistrera digitalt innebär att föreningar inte längre kan registrera närvaro på papper. Det finns två möjligheter att närvaroregistrera digitalt, antingen via medlemsregistret och närvarohanteringen i IdrottOnline eller via ett externt system som har inläsning till IdrottOnilne, som till exempel Laget eller Svenskalag. 

Workshop för dig som behöver hjälp med er ansökan

Tisdag 15 februari arrangerar RF-SISU Örebro län en digital workshop för dig som behöver hjälp med er förenings ansökan. Anmälan hittar du här och länk till mötet skickas i en separat kallelse några dagar före mötet.