Hem / Egna nyheter / Corona startade nya samarbeten

Corona startade nya samarbeten

I flera år har de varit ”grannar” på Örebro flygfält, men aldrig samarbetat. Men så kom corona och vände upp och ner på allt och nya tankar och idéer föddes. I mitten av maj träffades de fem flygklubbarna för att hitta nya vägar framåt, tillsammans.

Det började med att representanter från Örebro Fallskärmsklubb och Örebro flygklubb tog kontakt med Martin Hammarlund, idrottskonsulent på RF-SISU Örebro län för att diskutera hur corona påverkade flygklubbarnas verksamhet.
Jag märkte att det fanns en viss frustration över de begränsningar som pandemin orsakade och att vi behövde hjälpas åt att tänka nytt, säger han.

Martin bjöd in de fem flygklubbarna med flygfältet som hemvist till ett möte för att diskutera möjligheter tillsammans. Det var ett fysiskt möte eftersom man kunde vara utomhus, men med fokus på social distansering.

Deltagarna från de fem klubbarna var alla bekymrade över hur coronarestriktionerna påverkade verksamheten och dess konsekvenser med intäktsbortfall och medlemstapp och alla var överens om att samarbete och kunskapsutbyte var en väg framåt, både för att överleva krisen, men också för att utveckla och lyfta verksamheten också bortanför krisen.

Det kändes hur hoppet tändes under mötets gång och flera konkreta idéer föddes, som gemensamma marknadsföringsinsatser, prova-på dagar och andra evenemang, också utanför flygsporten. En deltagare från Örebro Segelflygklubb erbjuder till exempel redan i dag motionsgrupper för äldre, där de går runt flygfältet och sedan fikar tillsammans. Det var en aktivitet som de övriga klubbarna nappade på och ville bli en del av.

Vad händer nu?

Vi ska ses igen i slutet av juni och göra en handlingsplan och har även skapat en flyggrupp i Teams där vi kommunicerar löpande, säger Martin Hammarlund.