Hem / Folkbildning/Utbildning / Metoder för lärande

Metoder som hjälper människor och föreningar att utvecklas

RF-SISU Jämtland-Härjedalen är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Jämtland-Härjedalen. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och vi arbetar med att stötta och utveckla föreningar och individer. Alla föreningar och idrotter i Jämtland-Härjedalen har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Våra idrottskonsulenter arbetar tillsammans med dig och din förening för att ni ska kunna utveckla just er förening på bästa sätt. Vi kan arbeta genom att ta små, enkla steg, men även leda mer genomgripande processer för att förankra nya arbetssätt och driva strategiska utvecklingsarbeten.

Genom att länets idrottsföreningar samverkar med RF-SISU Jämtland-Härjedalen och rapporterar den utbildnings-/folkbildningsverksamhet som genomförs i föreningen skapar vi underlag för det statliga stödet till länets idrottsrörelse. Det är alltså viktigt att föreningen rapporterar all utbildnings-/folkbildningsverksamhet till oss. Genom det har vi också möjlighet att ge stöd till utbildnings- och utvecklingsinsatser i föreningen. Rapporteringen kan göras digitalt och sker i samråd med våra idrottskonsulenter
Kontakta idrottskonsulent för att veta mer om samverkan kring utbildning och folkbildning

Vad är folkbildning? 

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig, men folkbildningens grundtanke är att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap tillsammans. RF-SISU Jämtland-Härjedalen har lång erfarenhet av folkbildningsarbete – vi har kunskap om verktyg och metoder som underlättar lärandet och gör det intressant och roligt.

Ladda ner guide

Samtal utvecklar dig och din föreningen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna att må bättre, utvecklas mer och att de ska vilja stanna kvar längre.

Flexibelt lärande som passar era behov

RF-SISU Jämtland-Härjedalen idrottskonsulenter hjälper er att välja den form för utveckling och utbildning som passar bäst för era behov. Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges.

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta bra och enkla former för utveckling och utbildning.

Föreningsbesök

Våra idrottskonsulenter kommer gärna ut till din förening. Tillsammans med er gör vi en analys av föreningens verksamhet och ringar in hur just ert utvecklingsbehov ser ut. Våra idrottskonsulenter känner till idrottens vardag och och kan med sin kompetens ge stöd och motivation för ett modernt bildningsarbete som leder till att föreningen och medlemmarna utvecklas. 

Kontakta din idrottskonsulent för att boka ett kostnadsfritt besök. 

Lärgrupp

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning.

 • Minst 3 utbildningstimmar (á 45 min)
 • Minst 3 deltagare, inklusive lärgruppsledaren
 • Lärgruppsledare godkänd av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer om hur en lärgrupp går till och lärgruppsledarens roll.

Kontakta din idrottskonsulent om du vill veta mer om eller starta en lärgrupp.

Kurs

När du deltar i en kurs finns en fastställd kurs-/utbildningsplan. Vi erbjuder dels idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare, dels erbjuder vi lokalt framtagna kurser i det som som du och din idrottsförening behöver för att utvecklas. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period. Andra är bara ett enstaka tillfälle. Det kan handla om allt från hjärt- och lungräddning, idrottsskador, kost, styrelsearbete, värdskap för funktionärer, föräldrautbildning till utbildningar särskilt riktade till unga ledare.

Kurser anordnas internt i föreningen utifrån behov eller som en idrottsövergripande kurs, öppen för alla att anmäla sig till.

 • Fastställd kursplan
 • Minst 3 utbildningstimmar totalt (á 45 min)
 • Minst 3 deltagare, inklusive utbildaren
 • Utbildare godkänd av SISU Idrottsutbildarna

Kontakta din idrottskonsulent om du vill starta en kurs i föreningen.

Kontakta vår kursansvarige om du har frågor om vårt idrottsövergripande kursutbud

Sök våra aktuella idrottsövergripande utbildningar

Processarbete

Står ni inför en utmaning som kräver att ni tänker om, tänker annorlunda, tänker nytt? Vill ni ta ett grepp om och arbeta med föreningens värdegrund, där allt föreningen tycker är viktigt samlas på samma ställe, och som alla kan enas om? Har ni behov av att utvärdera föreningens verksamhet, se över er organisation eller ett evenemang och jobba med utveckling av den? RF-SISU Jämtland-Härjedalen erbjuder processledningsstöd för att hjälpa er tänka tillsammans. Våra processledare använder olika verktyg och metoder för att tillsammans med er kartlägga, utveckla, målsätta, prioritera och analysera – syftet styr valet av metod. 

 • Minst 3 utbildningstimmar (á 45 min)
 • Minst 3 deltagare, inklusive processledaren
 • Processledare godkänd av SISU Idrottsutbildarna
 • Utmynnar i en dokumentation/handlingsplan

Ta kontakt med våra idrottskonsulenter för att hjälp att planera och leda en utvecklingsprocess.

Föreläsning

Att lyssna på en föreläsning kan vara en bra start för att få ny inspiration, väcka samtal om viktiga frågor och uppnå ett lärande. En föreläsning kan genomföras inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade och även kombineras med till exempel workshops eller nätverksdialoger av olika slag. Vi har ett brett kontaktnät – låt oss föreslå en passande föreläsare som matchar de behov som er förening har.

 • Minst 30 min
 • Minst 5 deltagare, exklusive föreläsare

Kontakta din idrottskonsulent för mer information om föreläsningar

Kulturarrangemang

Ibland är det bra att titta vid sidan av idrotten för att väcka inspiration och skapa lärande. Vi kan erbjuda er förening olika typer av kulturarrangemang som ger gemensamma upplevelser, fyller på inspirationen och skapar dialog och engagemang. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans, utställningar etc.

 • Minst 30 min
 • Minst 5 deltagare, exklusive kulturledaren

Kontakta din idrottskonsulent för mer information om kulturarrangemang