Hem / Folkbildning/Utbildning / Folkbildning/Utbildning

Folkbildning/Utbildning

RF-SISU Jämtland-Härjedalen är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Jämtland-Härjedalen. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och vi arbetar med/stöttar/utvecklar föreningar och individer. Våra idrottskonsulenter kan tillsammans med dig och din förening komma överens om hur föreningen och individer på bästa sätt kan utvecklas och utbildas.

Kontakta idrottskonsulent för att veta mer om samverkan kring utbildning och folkbildning

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Jämtland-Härjedalen har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Utbildning för ledare och tränare

Ett stort arbete pågår med att utveckla idrottens nya utbud inom ramen för Idrottens tränarutbildning. 

Vår förhoppning är att det nya utbudet kommer att ge dig som tränare aktuell kunskap, tips och idéer för att du ska känna dig trygg i din roll som tränare samt bidra till att skapa en så bra verksamhet som möjligt. En verksamhet som präglas av ett ledarskap som öppnar upp och välkomnar fler och som sätter varje idrottare och dess förutsättningar och behov i centrum. En verksamhet där du som tränare skapar träningar där alla idrottare mår bra, har roligt och får möjlighet att utmanas och utvecklas - likt idrottens gemensamma verksamhetsidé

Mer om utbildning för ledare och tränare

Lärgrupp

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en kompetent lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning.

Mer om lärgrupper och lärgruppsledare.

Mer om Lärgrupper hos SISU Idrottsutbildarna.

Kontakta idrottskonsulent för att starta lärgrupp.

Kurs 

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Här hos RF-SISU Jämtland-Härjedalen finns idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Men vi erbjuder också lokalt framtagna kurser i allt från … till …. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.

Aktuella kurser hos RF-SISU Jämtland-Härjedalen

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Jämtland-Härjedalen kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna.

Länk till mer information hos SISU Idrottsutbildarna om processarbete

Kontakta idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen för mer information om hur föreningen kan utvecklas med processarbete

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända före detta idrottare eller idrottsledare är ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade.

Kontakta idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen för att få mer information om föreläsningar.

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Kontakta idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen för att få mer information om kulturarrangemang.