Hem / Folkbildning/Utbildning / Utbildningar / Föreningskunskap / Såhär bildar du en ny idrottsförening

Såhär bildar du en ny idrottsförening

Är ni tre personer som vill bedriva idrottsverksamhet tillsammans under organiserade former så räcker det för att bilda en idrottsförening. Ofta finns det redan bra föreningar att bli en del av, men ibland kan en ny idrottsförening behöva bildas.

Länkar i bildspelet
Sidan 2 RF:s stadgemall (klicka här)
Sidan 3 Skatteverket (klicka här)
Sidan 5 Vår hemsida (klicka här).
Sidan 6 Introduktionsutbildning för föreningsledare, och  idrottskonsulent