Kassörsutbildning

Målet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om Kassörsrollen. Utbildningen riktar sig till kassörer och andra med intresse för hur en Idrottsförenings ekonomi fungerar.

Innehåll:

Ansvar för ekonomin i idrottsföreningen

Krav på ekonomisk redovisning

Kassörens och revisorns roller

Skatter, avgifter, deklarationer och kontrolluppgifter för idrottsföreningar

Utbildningen genomförs i samarbetet med RF-SISU Västernorrland och kursen körs från Sundsvall. Anmälan sker senast 2021-03-16

Anmäl dig här