Jämställdhet och idrott

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar inte demokratin, rättvisan, effektiviteten och utvecklingen att i första hand premiera ena halvan av befolkningen. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

Gå igenom utbildningssidan och reflektera över innehållet tillsammans.

Utbildningen belönas med 3 000 kr, max 9000 kr per IF-sektion. Det behövs minst 3 deltagare som genomför utbildningen i lärgrupp dvs. 3x45 minuter och registreras i IdrottOnline.

Kom ihåg att registrera era samtal som lärgrupp, här finns en manual för hur du registrerar utbildningstillfällen i IdrottOnline.

Klicka här för att komma till sidan om Jämställdhet och idrott.