Hem / Folkbildning/Utbildning / Utbildningar

Utbildningar

För träningsgruppen

Snacken vi behöver ta!

#skippaattityden 

Tränar- och ledarutbildningar  

Introduktionsutbildning för tränare                                

Grundutbildning för tränare                                                                

Fortsättningsutbildning för tränare          

Träna barn och ungdomar med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser

Mental hälsa - Ledare som lyssnar   

Parasport - Lokala och nationella tränarutbildningar                 

Föreningskunskap

Det här behöver du veta om en idrottsförening      

Rekryteringsmodellen

Introduktionsutbildning för föreningsledare                                        

Grundutbildning för föreningsledare  (Kommer hösten 2021)

Utbildning för lärgruppsledare 

Årsmötet - kunskap och tips för ett bra möte                     

IdrottOnline - Administration - Grund för idrottsledare och administratörer   
         
IdrottOnline - Administration - Fortsättning för administratörer 

Aktuella ämnen inom idrotten

Föräldrautbildning

Mat och idrott

Lunch med Leif

Rörelseförståelse *                                                       

Jämställd idrott *                                                       

Inkluderande idrott *                                                     

Strategi 2025 *    

Här pågår föreningsidrott

Svensk idrott i förening                                                                              

Idrottens himmel och helvete