Hem / Folkbildning/Utbildning / Utbildningar

Utbildningar

För träningsgruppen

Snacken vi behöver ta!

#skippaattityden 

Tränar- och ledarutbildningar  

Introduktionsutbildning för tränare                                

Grundutbildning för tränare                                                                

Fortsättningsutbildning för tränare          

Träna barn och ungdomar med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser

Mental hälsa - Ledare som lyssnar   

Parasport - Lokala och nationella tränarutbildningar                 

Föreningskunskap

Det här behöver du veta om en idrottsförening      

Såhär bildar du en ny idrottsförening

Rekryteringsmodellen

Introduktionsutbildning för föreningsledare                                        

Grundutbildning för föreningsledare  (Kommer hösten 2021)

Utbildning för lärgruppsledare 

Årsmötet - kunskap och tips för ett bra möte                     

IdrottOnline - Administration - Grund för idrottsledare och administratörer   
         
IdrottOnline - Administration - Fortsättning för administratörer 

Aktuella ämnen inom idrotten

Föräldrautbildning

Mat och idrott

Lunch med Leif

Rörelseförståelse                                                    

Jämställd idrott                                                     

Inkluderande idrott                                                    

Strategi 2025   

Här pågår föreningsidrott

Svensk idrott i förening                                                                              

Idrottens himmel och helvete