Hem / Bidrag och stöd / Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd

Föreningsbesök

Vi hjälper idrottsföreningar i Jämtland-Härjedalen att utvecklas genom att bland annat erbjuda utbildning som på olika sätt förbättrar verksamheten.

Varje förening och specialdistriktsförbund får en idrottskonsulent kopplad till sig när man samarbetar med oss. Det är idrottskonsulenten som du vänder dig till när du har frågor rörande er verksamhet.

Tillsammans med din förening så kan vi hjälpa dig att genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra.

Föreningarnas behov styr vår verksamhet!

Mer om föreningsbesök

Anläggningsstöd 

Tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet.

Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet vill att det ska finns rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag. Ansökningar handläggs löpande av RFSISU Jämtland-Härjedalen. 

Riktlinjer för RFs bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer och information om ansökningsprocessen 

Obs! läs om ny lag 2016 ang personalliggare vid byggen

OBS! Projekt får EJ påbörjas innan er ansökan har skickats in. 

Anläggningsansvarig är Martin Johansson  tel. 070-211 62 35

Policydokument

Här hittar Ni Policy dokument antagna av Jämtland-Härjedalens Idrottsförbunds årsmöte.

Fler aktuella policydokument som berör vår verksamhet antagna av RF-stämman hittar ni här

IdrottOnline

IdrottOnline är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem och utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Tanken är att alla delar inom idrottsrörelsen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan för LOK-stöd, utbildningsadministration, tävlingar och mycket  mer. 

RF-anslutna föreningar får tillgång till allt detta helt kostnadsfritt. 

Mer om IdrottOnline

Fortnox

Fortnox erbjuder kostnadsfritt bokföring, fakturering och attest till samtliga organisationer inom svensk idrott som är anslutna till RF och använder IdrottOnline.

Du ansluter dig till tjänsten genom att i IdrottOnline klicka på "Aktivera Fortnox" i applikationen "Avgifter".

Mer om Fortnox erbjudande