Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd IF: Återstart

Projektstöd IF Återstart till särskilt utsatta föreningar

Har din förening drabbats av stort medlemstapp och kraftigt minskad verksamhet under coronapandemin? Nu finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för arbetet med att behålla och rekrytera nya medlemmar och starta verksamheten igen. Projektstöd IF Återstart, ska stimulera en uppstart och riktar sig till särskilt utsatta föreningar.

Stödet ska framför allt tillgängliggöras för de föreningar som förlorat barn- och ungdomsverksamhet och/eller för personer med funktionsnedsättning.

Två huvudområden finns möjlighet att bevilja stöd inom:

  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten.
  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning.

Projektstöd IF Återstart, kategoriseras som ett projektstöd då de insatser som genomförs ska vara tidsbestämda, utgå ifrån ett specifikt behov och återrapporteras i enligt med genomförd insats. Till skillnad från övriga projektstöd som fördelas till föreningar och förbund söks dock inte detta stöd direkt av föreningen utan stödet fördelas av respektive RF-SISU distrikt till berörda föreningar. I dialogen gör distriktet en överenskommelse med föreningen om vilka insatser som passar föreningen i det aktuella läget.

Stöd kan beviljas (godkänd för utbetalning) mellan perioden 13 december 2021 till 31 oktober 2022.

Ta kontakt med din konsulent, eller RF-SISU Jämtland-Härjedalen för  ytterligare information för att se vilka möjligheter som finns för just er förening.

Riktlinjer Projektstöd IF Återstartsstöd 2021.pdf

Det går även kontakta din förenings specialidrottsförbund för information om eventuella möjligheter att söka återstartsstöd kopplat till coronapandemin.

Goda exempel


IF Castor konståkning var en av många föreningar som fick förändra sin verksamhet under pandemin. Återstartstödet var en viktig del för att komma i gång och föreningen jobbar hårt för att rekrytera, behålla redan aktiva och skapa verksamhet för alla.


Persåsens Skid & Kälkklubb drabbades hårt av pandemin när de mitt i bästa säsongs fick stänga ned verksamheten. Med hjälp av bland annat återstartstöd har föreningen vänt negativt till positivt och går stärkta ur en period av prövningar.


Återstart i Frösö IF, Återstartstödet var en viktig del för att komma i gång och föreningen jobbar hårt för att rekrytera, behålla redan aktiva och skapa verksamhet för alla.