Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd 2021

Projektstöd 2021

Nu är ansökan för årets projektstöd öppen i IdrottOnline. Föreningar som redovisar LOK-stöd och utbildningstimmar har möjlighet att söka. Nedan finner du vilka sju områden som är prioriterade 2021, kontakta din idrottskonsulent för närmare information.

Bibehålla verksamhet under Corona

Det finns möjlighet att söka stöd för att anpassa och bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar så länge Coronarestriktionerna gäller. Syftet med stödet är att stimulera att daglig idrottsverksamhet kan fortsätta.

Exempel:   

 • Köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning.
 • Genomföra annorlunda idrottsverksamhet (exempelvis i digital form).
 • Täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov.

Utbilda barn- och ungdomsledare

Föreningen kan få stöd för att delta i idrottsövergripande utbildningar som arrangeras av RF-SISU J-H eller utbildningar som är kopplade till barn- och ungdomars fysiska, psykiska eller social utveckling. Vi hjälper er gärna med urval.

Följande utbildningar subventioneras:

 • Grundutbildning för tränare
 • Fortsättningskurs för tränare
 • Grundkurs för föreningsledare
 • Utbildningar i IdrottOnline

RF-SISU Jämtland Härjedalens digitala utbildningar

Se våra utbildningar på hemsidan, *-märkta utbildningar belönas med 3 000 kr, max 9000 kr per IF-sektion. Det behövs minst 3 deltagare som genomför utbildningen i lärgrupp dvs. 3x45 minuter och registreras i IdrottOnline. För mer omfattande utbildningsinsatser i föreningen finns möjlighet till ytterligare stöd.

RF-SISU Jämtland-Härjedalens digitala utbildningar några exempel

 • Rörelseförståelse
 • Strategi 2025
 • Jämställdhet

Fler utbildningar hittar ni här

 

Bibehålla och skapa idrott för nyanlända- Inkludering  

Föreningen kan få stöd för aktiviteter med blandade deltagargrupper som har långsiktiga och hållbara effekter för att göra idrottsrörelsen mer inkluderande. Stöd kan ges för såväl rekrytering som bibehållen verksamhet.

Exempelvis:

 • Organiserad spontanidrott,
 • Familjeaktiviteter,
 • Utbildning av ledare inom målgruppen
 • Föräldrautbildning eller liknande

RF-SISU Jämtland Härjedalens digitala utbildningar

 • Inkluderande idrott
 • Svensk idrott i förening för barn och ungdom

 Idrottssvaga områden

Föreningen kan få stöd för att starta aktiviteter i ett område med låg grad föreningstäthet och/eller särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv utgör ett idrottssvagt område.

 Exempel på aktiviteter:  

 • Idrottsskolor eller andra rörelsesatsningar
 • Samarbete med andra föreningar i närområdet
 • Processer eller utbildningar som stärker och utvecklar föreningen
 • Ledarrekrytering

 

Rekrytera tillbaka och få ungdomar att stanna kvar inom idrotten

Föreningen kan få stöd för att starta nyskapande verksamhet för med syfte att öka ungdomarnas delaktighet och utveckling av föreningsmiljön. Det gör att ungdomarna upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

 Förslag på aktiviteter:

 • Nya aktiviteter som leds av unga ledare
 • Nya, annorlunda och billigare aktiviteter för målgruppen
 • Nytänkande aktiviteter för att öka ungdomarnas delaktighet
 • Rekrytera och utbilda nya ledare inom målgruppen
 • värdegrundsarbete

Projektstöd för mindre SF  

För de föreningarna som tillhör de mindre Specialidrottsförbunden (SF) finns det stöd att söka för att behålla och rekrytera ungdomar samt utbilda föreningen. Ta kontakt med din idrottskonsulent för närmare information.

 

Bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

För att bidra till ett rikt utbud av välkomnande och tillgängliga idrottsanläggningar erbjuder vi möjlighet att söka stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt, energi– och miljöprojekt, säkerhets-projekt, renovering samt parasportutrustning. Upp till
400 000 kr kan beviljas.

Läs här eller kontakta Thorbjörn Flood, This is a mailto link  alt. 010-476 42 15 för mer info.