Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

RF-SISU Jämtland-Härjedalen hanterar tillsammans med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och specialidrottsförbunden de stöd som ges inom idrottsrörelsen. Under stipendier, fonder och utmärkelser finns även stöd att söka utanför idrotten. 

Sök omställningsstödet ”Omstart Corona”

Satsningen ”Omstart Corona” är ett stöd för de idrottsföreningar i RF-SISU Jämtland-Härjedalen som vill utveckla och skapa mer hållbara intäktsmodeller.
RF-SISU Jämtland-Härjedalen, genom stöd från Regionen, kommer att stötta ett antal föreningar med max 50 000 kr/förening under 2021.

Stödet möjliggörs genom ett samarbete mellan RF-SISU Jämtland-Härjedalen och Region Jämtland Härjedalen
Logga-liggande-Region_Jamtland_Harjedalen_RGB 550 px.jpg
Mer om omställningsstödet "Omstart Corona"

Nya möjligheter till projektstöd 2021

Riktlinjerna för projektstödet som föreningar kan söka har i och med coronapandemin justerats. Justeringarna handlar dels om ett helt nytt område inom projektstödet riktat mot barn- och ungdomsidrott och dels om utökade möjligheter att söka stöd för ordinarie verksamhet inom projektstödet för inkludering av nyanlända. Läs mer här.
 

Nya riktlinjer för ekonomiska stöd – så påverkar det föreningar

Samtliga ekonomiska stöd inom idrottsrörelsen har fått nya regelverk. En del förändringar påverkar idrottsföreningarna direkt. Bakgrunden är ett beslut på Riksidrottsmötet i maj 2019.

Läs om alla nya regelverk på RF sida om bidrag. Där publiceras alla detaljer om de nya reglerna i december och ytterligare förändringar som kan komma under 2020.

Här följer en sammanfattning av de stöd som direkt rör idrottsföreningarna (IF).

LOK-stöd

Idrottsföreningar kommer även i fortsättningen ha möjlighet att söka LOK-stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet. Däremot är en viktig nyhet att alla IF från den 1 juli 2020 måste göra en fullständigt digital närvaroregistrering för att vara berättigade ekonomiskt stöd. Läs mer om digital närvaroregistrering.

Det statliga lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna. 

Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).  
- Bidragsberättigad ålder är mellan 7-25 år, maximalt 30 deltagare per sammankomst.  
- En ansökan inlämnas per förening oavsett om föreningen består av flera SF - anslutna sektioner. Aktivitetsperioder 
1 januari - 30 juni. Sista ansökningsdag: 25/8 
1 juli - 31 december. Sista ansökningsdag: 25/2

Mer om LOK-stödet i Jämtland-Härjedalen 
 
Mer information om LOK-stödet på rf.se

Ansökan sker via föreningens IdrottOnline sida.  
Se film om hur att skicka in LOK-stödsansökan

Se mer om LOK-stödsrapportering i IdrottOnline

Projektstöd inkludering

Idrottsföreningar kommer även framåt ha möjlighet att söka projektstöd för att inkludera nyanlända i föreningsverksamheten. Detta söks via IF:s distriktsidrottsförbund.

Mer om Projektstöd inkludering Jämtland-Härjedalen

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Det kommer fortfarande vara möjligt att söka stöd för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Från 2020 kommer det gå att söka inom följande områden: Utveckling av ungdomsidrotten, stöd till idrottssvaga områden samt inom området utbildade barn- och ungdomsledare. Detta projektstöd kan som tidigare ansökas om hos SF eller ert distriktsidrottsförbund.

Mer om Projektstöd barn- och ungdomidrott Jämtland-Härjedalen

Projektstöd till anläggningar

Tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet.

Mer om Projektstöd anläggningar Jämtland-Härjedalen

Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet vill att det ska finns rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag. Ansökningar handläggs löpande av RFSISU Jämtland-Härjedalen. 

Riktlinjer för RFs bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer och information om ansökningsprocessen 

Obs! läs om ny lag 2016 ang personalliggare vid byggen

OBS! Projekt får EJ påbörjas innan er ansökan har skickats in. 

Anläggningsansvarig RF-SISU Jämtland-Härjedalen är Thorbjörn Flood tel. 010-476 42 15

Idrottslyftet

Idrottslyftet som program och begrepp försvinner. Ambitionen med Idrottslyftet finns dock kvar även om det ekonomiska stödet delats upp i ett par olika områden för en tydligare struktur och för att säkerställa att resurserna används på bästa sätt. De medel som idrottsföreningarna har kunnat ansöka om finns kvar, men har fördelats på stöden ovan.

Målet med förändringarna i stort är att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, en jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar.

Regionsbidrag SDF

Bidrag till SDF verksamma inom distriktet.
Med verksam menas minst en förening ansluten till berört SF.

Bidraget skall ses som ett grundbidrag till SDF, att utgöra grunden
för att bedriva verksamhet som SDF enligt bl a stadgar blivit
lagda. Tonvikten av verksamheten bör ligga inom området
Folkhälsa men även inom Demokratisk fostran, Livsmiljö och
Jämställdhet.

Mer om Regionsbidrag SDF

Stipendier och fonder 

Det finns ekonomiska stöd och möjlighet att lyfta föreningens verksamhet genom att söka stipendier. Dessutom kan ledare och föreningar få utmärkelser för sina prestationer vilket kan vara värdefullt för både individer och verksamheten. Några möjligheter följer nedan.

Mer om stipendier på rf.se

Om allFair priset

Länstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Folkspel

Folkspel kan vara ett sätt att öka intäkterna till föreningen i dessa Corona-tider.

Med Folkspel har din förening många möjligheter att tjäna pengar, välj bland dessa fyra produkter:

BingoLottoBingoLotto prenumerationSverigelotten och BingoLottos Julkalender. Det är upp till varje förening att själva bestämma vilka produkter ni vill sälja. I Målkalkylatorn nedan kan ni själva se hur mycket pengar ni kan tjäna genom att titta i vår vinstkalkylator.

Mer om Folkspels föreningsprodukter 

Rabatter och förmåner 

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. 

Dessa avtal inkluderar Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, distrikt, föreningar och medlemmar. 

Rotarys Internationellt ungdomsutbyte

I samarbete med Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och Rotaryklubben i Östersund kan Rotary erbjuda internationellt ungdomsutbyte ett år eller några veckor.

Övergripande ambitionen är att ungdomar, pojkar och flickor som är 15-17 år, ska ges möjlighet attkunna genomföra ungdomsutbyten internationellt genom Rotarys försorg och under Rotarys ansvar.

Mer information hittar hittar ni här.