Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Här presenteras stöd som idrottsföreningar kan söka

Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd)

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år, samt personer med funktionsnedsättning. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om LOK-stöd

Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

I Strategi 2025 identifierar idrottsrörelsen två övergripande utmaningar för barn- och ungdomsidrotten. Vi når inte alla och vi tappar för många.

För att möta dessa utmaningar kommer idrottsföreningarna under perioden 2022-2023 kunna söka stöd inom områdena:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Stödet ska gå till satsningar som föreningar gör för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. 

Läs mer om projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Projektstöd IF: Anläggningar och idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett anläggningsstöd med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Läs mer om projektstöd för anläggningar och idrottsmiljöer.

Projektstöd IF: Återstart till särskilt utsatta föreningar

Har din förening drabbats av stort medlemstapp och kraftigt minskad verksamhet under coronapandemin? Nu finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för arbetet med att behålla och rekrytera nya medlemmar och starta verksamheten igen. Projektstöd IF Återstart, ska stimulera en uppstart och riktar sig till särskilt utsatta föreningar.

Stödet ska framför allt tillgängliggöras för de föreningar som förlorat barn- och ungdomsverksamhet och/eller för personer med funktionsnedsättning.

Två huvudområden finns möjlighet att bevilja stöd inom:

  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten.
  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning.

Ta kontakt med din konsulent, eller RF-SISU Jämtland-Härjedalen för  ytterligare information för att se vilka möjligheter som finns för just er förening.

Läs mer om Projektstöd IF för återstart till särskilt utsatta föreningar.

Det går även kontakta din förenings specialidrottsförbund för information om eventuella möjligheter att söka återstartsstöd kopplat till coronapandemin.

Projektstöd IF Idrott 65+

Nu kan din förening få stöd från RF-SISU för att starta eller utveckla aktiviteter för seniorer 65 år och äldre – något som kan ge fler medlemmar till föreningen men också bättre livskvalitet för många äldre.

Äldre som idrottar i förening upplever livet som roligare och mer rikt på vänner. Gemenskap och tillhörighet är det bästa som föreningsidrotten ger dem. Detta enligt en undersökning från Seniorbarometern. Dagens seniorer är en stor och ofta aktiv grupp, där nära nio av tio seniorer uppger att de tränar i någon utsträckning. Vill din förening utöka medlemsskaran, forma nya aktiviteter och samtidigt vara värdefull för ännu fler individer? Ta chansen att starta upp (eller utveckla) verksamhet för seniorer 65+. 

För att komma i gång finns nu möjligheten att söka ekonomiskt stöd för att utveckla aktiviteter för äldre. Stödet söker din idrottsförening via Idrottonline under kategorin ”Idrott 65+”. Du kan också ta kontakt med någon av våra konsulenter för idéer och om ni vill veta mer.

Kontakta din konsulent

Riktlinjer bidrag och stöd 65+

Utvecklingsresurs genom folkbildning

RF-SISU Jämtland-Härjedalen erbjuder folkbildning i föreningar och förbund för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Vi har folkbildningsresurser som kan användas till att minska föreningens kostnader för utbildningsinsatser i föreningen. Hör med våra idrottskonsulenter. De kommer gärna ut till föreningen och berättar mer om det stöd vi kan vara och erbjuda. 

Här kan du läsa mer om metoder för utbildning, utveckling och lärande som vi erbjuder.

Regionsbidrag SDF

Bidrag till SDF verksamma inom distriktet.
Med verksam menas minst en förening ansluten till berört SF.

Bidraget skall ses som ett grundbidrag till SDF, att utgöra grunden
för att bedriva verksamhet som SDF enligt bl a stadgar blivit
lagda. Tonvikten av verksamheten bör ligga inom området
Folkhälsa men även inom Demokratisk fostran, Livsmiljö och
Jämställdhet.

Mer om Regionsbidrag SDF

Stipendier och fonder 

Det finns ekonomiska stöd och möjlighet att lyfta föreningens verksamhet genom att söka stipendier. Dessutom kan ledare och föreningar få utmärkelser för sina prestationer vilket kan vara värdefullt för både individer och verksamheten. Några möjligheter följer nedan.

Mer om stipendier på rf.se

Om allFair priset

Länstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Folkspel

Folkspel kan vara ett sätt att öka intäkterna till föreningen i dessa Corona-tider.

Med Folkspel har din förening många möjligheter att tjäna pengar, välj bland dessa fyra produkter:

BingoLottoBingoLotto prenumerationSverigelotten och BingoLottos Julkalender. Det är upp till varje förening att själva bestämma vilka produkter ni vill sälja. I Målkalkylatorn nedan kan ni själva se hur mycket pengar ni kan tjäna genom att titta i vår vinstkalkylator.

Mer om Folkspels föreningsprodukter 

Rabatter och förmåner 

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. 

Dessa avtal inkluderar Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, distrikt, föreningar och medlemmar. 

Rotarys Internationellt ungdomsutbyte

I samarbete med Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och Rotaryklubben i Östersund kan Rotary erbjuda internationellt ungdomsutbyte ett år eller några veckor.

Övergripande ambitionen är att ungdomar, pojkar och flickor som är 15-17 år, ska ges möjlighet attkunna genomföra ungdomsutbyten internationellt genom Rotarys försorg och under Rotarys ansvar.

Mer information hittar hittar ni här.