Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Så jobbar RF-SISU Jämtland-Härjedalen i coronatider

Så jobbar RF-SISU Jämtland-Härjedalen i coronatider


RF-SISU Jämtland-Härjedalen jobbar på som vanligt, fast i annorlunda former. Här nedan får du svar på hur läget ser ut just nu och vilka insatser vi gör för att vara ett bra stöd för idrottsföreningar och förbund. 

Vi rekommenderar också starkt att du följer Riksidrottsförbundets information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. 

Vilka allmänna råd gäller i Jämtland Härjedalen just nu?

Från och med idag 19/11 gäller även lokala allmänna råd i Jämtland Härjedalen. 

Vår region vill att vi fortfarande rör på oss så mycket som möjligt och tog medvetet inte med punkt 5, vilken begränsar idrottsutövande. Så det finns inga restriktioner kring det för oss. Det framgår tydligt i filmen vad som är ok i vårt län, speciellt i frågeavsnittet i slutet på inspelningen så kolla gärna på den. https://youtu.be/jNeb5FqmSzY

2. Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför regionen eller regiondelen 
Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Inte heller detta råd är tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats. Om man måste resa är det viktigt att det görs på ett så smittsäkert sätt som möjligt genom att man håller avstånd till andra och undviker nya kontakter.

7. Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med
Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas.

Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar, t.ex. fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, t.ex. massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.

8 personer vid allmänna sammankomster 
Från och med den 24 november så har maxgränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som exempelvis idrottsevenemang med publik, såsom matcher sänkts till åtta deltagare. Träningar omfattas inte av förbudet.

Allmänna råd till Idrottsföreningar

Visa svar

Men hur kan vi egentligen göra under rådande förhållanden?

I ett dystert samhällsläge kan idrottsrörelsen bidra med den glädje, energi och gemenskap vi så väl behöver just nu. Vi benar ut vad som gäller och hittar fokus framåt. Nedan finns en inspelning från en lunchträff om idrotten i länet under corona-restriktionerna på fredag den 27 november.
Panelen från RF-SISU Jämtland-Härjedalen svarar på dina frågor:
• Anna Ottosson Blixth – Distriktsidrottschef RF-SISU Jämtland-Härjedalen
• Thorbjörn Flood – 40 års erfarenhet av föreningskunskap och den lokala idrottsrörelsen
• Wictor Lundström – instruktör i Physical literacy och expert på rörelserikedom

Visa svar

Vad innebär en allmän sammankomst och offentliga tillställning i idrottssammanhang? 

I lagens mening är inte träningar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, utan där gäller de nationella allmänna råden och de skärpta lokala allmänna råd som införts i landets regioner. 

Regeringens beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare är förbjudna enligt lag – det är alltså inte enbart ett allmänt råd att de bör undvikas. Förbudet är en skärpning av den tidigare maxgränsen på 50 deltagare och gäller från den 24 november.

Idrottsträning för föreningens medlemmar är inte en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och omfattas därför inte av regeringens beslut. Träningar kan däremot helt eller delvis begränsas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd, nationella eller lokala.

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning och får därmed inte samla fler än åtta deltagare. Här krävs dock en något längre förklaring för att förstå hela bilden. läs mer här 

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare för dessa tävlingar. Däremot måste tävlingen genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala.

Mer information om offentliga tillställningar och om hur antalet deltagare ska räknas hittar du på Polismyndighetens webbplats. Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor, This is a mailto link.

Visa svar

Vad gäller för min idrott?

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Jämtlands Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Visa svar

Visa svar

Vad säger det lokala smittskyddet i Jämtland Härjedalen?

Det är bara punkt 2 (Avstå från att göra onödiga resor) och 7 (Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med) som gäller kring de lokala restriktionerna, inte punkt 5?

  • Ja, vi vill förtydliga att vi medvetet valt att inte ta med den punkt som heter 5. Dvs ”avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar”. Vi ser större hälsorisker med att begränsa idrottsaktiviteter i den utsträckningen än risker för smittspridning. Vad gör ungdomarna om de inte idrottar? Vart samlas de då och utgör det en större risk för ökad smittspridning?

Under punkt 7 har tidigare nämns några kontaktsporter såsom brottning, ishockey och basket, vad gäller för dem?

  • Vi har justerat vad som gäller för punkt 7 i Jämtland Härjedalen och nu gäller följande text: Gällande idrottsaktiviteter och hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat finns inget som hindrar fortsatt verksamhet under förutsättning att det kan ske på ett säkert sätt. 

Kan vi fortsätta träna om vi anpassar all träning efter de lokala och allmänna råden?

  • Vår uppfattning är att idrotten redan gjort bra anpassningar och att det inte är i de sammanhangen man ser att smitta sprids i större utsträckning. I dagsläget är vinsterna med idrott större än riskerna. MEN vi måste fortsatt anpassa verksamheterna och ta eget ansvar både som individer och organisationer. Se till att hålla avstånd, anpassa till mindre fysiskt nära aktiviteter, hålla avstånd, gärna träna utomhus och inte dela vattenflaskor eller mötas i trånga utrymmen. Och följa de allmänna råden.

Från och med den 24 november så har maxgränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som exempelvis idrottsevenemang med publik sänkts till åtta deltagare. Träningar omfattas inte av förbudet.

Visa svar

Hur får jag reda på om restriktionerna ändras?

Håll koll på vår hemsida, Facebook eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så skickar vi en kallelse

Visa svar

Hjälp, vi har fått smitta i laget, vad gör vi

Rekommenderade riktlinjer vid bekräftad smitta i förening

  • Informera laget om att ni fått bekräftad smitta i laget
  • Övriga i laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
  • Vid symtom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.
  • Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.
  • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen/laget/personen använder och vistas i.
  • Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad via 1177.se

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av regionen under en begränsad tid.


Frågor kan ni ställa till:

✔️Era respektive förbund med idrottsspecifika frågor.

✔️Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

✔️Allmänna frågor om Covid -19 och idrott kan ni ställa till This is a mailto link

✔️Om ni önskar bolla eller sortera era frågor kan ni kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen

✔️ Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar här.

Visa svar

Finns det några nya begränsningar för restriktionen om sittande publik ?

Regeringen har uttalat att maximalt 8 deltagare ska vara normerade för såväl sammankomster som tillställningar enligt ordningslagen som andra arrangemang. Smittspridningstakten i länet är fortsatt hög. Mot den bakgrunden har Länsstyrelsen bedömt att det i nuläget inte är ett alternativ att tillåta fler än 8 deltagare även om deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.

Publiktaket på 8 personer gäller omedelbart och till och med 13 december. Beslutet kan förlängas. 

Läs mer på länsstyrelsens hemsida 

Visa svar

Vad händer med årsstämmorna?

Funderar du på om ni kan genomföra ert årsmöte eller vad som krävs för att genomföra det digitalt. Generellt sett ser vi att man kan skjuta på årsstämman men det kan också finnas digitala lösningar. Kontakta din idrottskonsulent för att få stöd och råd.

Visa svar

Likställs ett årsmöte med idrottsevenemang och därmed gränsen på 300 personer?

Nej, skulle jag spontant svara. Anledningen till detta är att ett årsmöte, öppet enbart för medlemmarna i en förening, som utgångspunkt nog inte är en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst. Gränsen om ca 50 deltagare kommer istället från det allmänna råden om att hålla avstånd och undvika trängsel samt det allmänna rådet till föreningar om att skjuta fram årsmöten eller genomföra dem digitalt.

Visa svar

Vad gäller i just min kommun? 

Kontakta din kommun om
Berg 
This is a mailto link eller https://www.berg.se/corona  

Bräcke  This is a mailto link
https://www.bracke.se/kris/krisnyheter/krisnyheter/samlingssidaomkommunenshanteringavcoronaviruset.5.23cf95531721106d715cb51f.html

Härjedalen  This is a mailto link
https://www.herjedalen.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-11-19-skarpta-coronavirusrad-i-harjedalen.html  

Krokom This is a mailto link
https://krokom.se/funktioner/viktig-information/2020-11-20-har-hittar-du-information-om-coronaviruset.html 

Ragunda   This is a mailto link
https://www.ragunda.se/kommun-och-politik/sakerhet--kris/coronaviruset-covid-19.html 

Strömsund
Magdalena Sannemo Ungdoms-och fritidskonsulent This is a mailto link
Lars-Eric Bergman Kultur-och fritidschef This is a mailto link eller se hemsidan: https://www.stromsund.se/1801.html

Åre
Anette Lundin Grip på This is a mailto link eller se på  https://are.se/corona 

Östersund
Idrottsanläggningar inomhus är fortsatt öppna för föreningar. Ni föreningar har fortsatt tillgång till idrottsanläggningarna under förutsättning att ni kan arrangera verksamhet på ett tryggt sätt utifrån rådande rekommendationer.

 This is a mailto link
https://www.ostersund.se/information-om-coronavirus/fritidsaktiviteter-i-coronatider.html
https://ostersund.se/information-om-coronavirus/vanliga-fragor-och-svar-om-corona.html

Visa svar

Finns det något stöd att söka för kostnader som uppstår när föreningen anpassar träningar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Ja, det finns stöd att söka från Riksidrottsförbundet för kvartal 4, 2020. Läs mer här 

Visa svar

Vår förening har verksamhet för asylsökande och nyanlända. För att kunna fortsätta träna under coronakrisen behöver vi ändra vårt sätt att träna. Finns det medel att söka för de extrakostnader som uppstår i samband med det?

Ja, inom ramen för stödet kan man till exempel köpa in material för att ställa om träningar som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Stödet avser verksamhet för alla åldrar. För att ta del av stödet ska du kontakta RF-SISU Jämtland-Härjedalen idrottskonsulenter.

Visa svar

Vad kan vi få hjälp med av RF-SISU Jämtland-Härjedalens idrottskonsulenter i dessa tider?

Våra idrottskonsulenter arbetar på som vanligt. Vi erbjuder samma stöd och hjälp som alltid, men i anpassad form.  

Det finns stora möjligheter att genomföra föreningsbesök digitalt, där vi till exempel pratar utbildnings- och utvecklingsfrågor eller informerar om vilka ekonomiska stöd som finns att söka. Vid digitala möten kan deltagarna medverka i mötet, hemifrån vid sin egen dator, platta eller telefon. Vi genomför en del möten fysiskt i mindre skala. Ha en dialog med föreningens idrottskonsulent och kom gemensamt fram till vilket sätt som passar er bäst och följ riktlinjerna som Folkhälsomyndigheten ger. 

Visa svar

Vad gör RF-SISU Jämtland-Härjedalen för att stötta idrottsföreningarna i den här svåra situationen?

RF-SISU Jämtland-Härjedalen vill vara ett stöd för länets idrottsföreningar och förbund. Vi följer utvecklingen noga och lägger löpande ut information på vår webb och på RF-SISU Jämtland-Härjedalens facebooksida. Aktuell information skickas också ut i RF-SISU Jämtland-Härjedalens nyhetsbrev som du kan prenumerera på här. 

Om vi inte själva har informationen, så hjälper vi er att hitta var den finns, exempelvis på Riksidrottsförbundets webb där du hittar senaste nytt och svar på vanliga frågor som idrottsföreningar ställer. Vi rekommenderar starkt att du och din förening följer RF:s information.  

RF-SISU Jämtland-Härjedalen för en dialog med idrottsföreningar i länet om hur coronakrisen påverkar vardagen, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Parallellt för vi en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som behövs för att mildra krisens effekter för föreningarna. 

Vi arbetar också för att erbjuda idrottsföreningar och förbund stöttning i hur digital teknik kan användas för exempelvis styrelsemöten, föräldraträffar, möten och utbildningar med aktiva med mera. Våga ta klivet och bli digitala. Hör med våra idrottskonsulenter om hur ni kommer igång.

Visa svar

Har ni tips på hur vi kan genomföra digitala möten och utbildningar i föreningen?

 kristider är det kanske viktigare än någonsin att hålla en tät och nära kontakt med föreningens medlemmar, även om mötet inte kan ske fysiskt. Föreningen vinner på att hålla ihop verksamheten, informera om läget och förbereda för den verksamhet som ska igång när krisen är över. I osäkra tider kan idrottsföreningen vara en fast och trygg punkt för många. 

Med digitala hjälpmedel finns det goda möjligheter att genomföra interna föreningsträffar. Det kan vara styrelsemöten, föräldraträffar, utbildningar och träffar med klubbens aktiva barn och unga. Ta chansen att prata om kost, hur man är en bra kompis eller låt barnen få vara med att påverka hur de kommande träningarna ska se ut. 

Våga ta steget och testa digitala möten i föreningens verksamhet. Se det som en möjlighet att hitta nya och moderna arbetssätt som kan innebära ett ”lyft”, inte bara nu under krisen utan även framöver. 

Hör med våra idrottskonsulenter om du och din förening behöver stöd för att komma igång med digitala möten eller utbildningar.

Visa svar

Hur påverkas RF-SISU Jämtland-Härjedalens utbildningsutbud?

För att minska risken för smittspridning försöker vi så långt det är möjligt att erbjuda utbildningar digitalt. Vi jobbar hårt med internutbildning för att kunna tillgodose behovet ute i våra föreningar och förbund. Vid fysiska träffar gör vi alltid en riskbedömning och säkerställer att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du hittar aktuella utbildningar.

Visa svar

Är RF-SISU Jämtland-Härjedalen kontor öppet?

Nej, tills vidare hänvisar vi till digitala möten och via telefon. Idrottens Hus stänger helt för externa besökare. Inga möten eller besök under period 19 november till 13 december oavsett tid på dygnet.
Kontoret i Östersund 
är öppet för leveranser. Merparten av våra medarbetare arbetar hemifrån och fortsättningsvis sker stora delar av våra möten och utbildningar med föreningar och förbund digitalt.

Vi finns såklart alltid tillgängliga via e-post och telefon. Tveka inte att höra av dig till oss.  

Visa svar