Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Allmänna råd till idrottsföreningar

Allmänna råd till idrottsföreningar

Allmänna råd till idrottsföreningar i Jämtland Härjedalen (uppdaterat 25/11 20.00)

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av regionen under en begränsad tid. Smittskyddet i vår region vill att vi fortfarande rör på oss och tog medvetet inte med punkt 5, vilken begränsar idrottsutövande. 

Var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör: (samt följa de allmänna råden som finns nedan) 

2. Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför regionen eller regiondelen

Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Inte heller detta råd är tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats. Om man måste resa är det viktigt att det görs på ett så smittsäkert sätt som möjligt genom att man håller avstånd till andra och undviker nya kontakter.

7. Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas.

Den typen av fysiska kontakter bör du undvika helt och hållet. Det är inte lämpligt att anordna privata tillställningar – till exempel fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork. Gällande idrottsaktiviteter och hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat finns inget som hindrar fortsatt verksamhet under förutsättning att det kan ske på ett säkert sätt. 

Från och med den 24 november så har maxgränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som exempelvis idrottsevenemang med publik sänkts till åtta deltagare. Träningar omfattas inte av förbudet.

Läs mer på: 1177.se och länsstyrelsens hemsida 

Allmänna råd
Alla verksamheter i Sverige, bland annat:

  • Skapa utrymme för att undvika trängsel
  • Håll digitala möten

Personligt ansvar

  • Hålla avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och andra träningslokaler och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum

Föreningar

  • Skjut upp årsmöten eller genomför dem digitalt

Idrottsföreningar

  • För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, och begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvik trängsel.
  • Från den 24 november tillåter länsstyrelsen max 8 sittande deltagare vid kultur- och idrottsevenemang.
  • Vänd dig till ditt specialidrottsförbund för specifika riktlinjer kring din idrott. 

 Läs de allmänna råden i sin helhet här på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vi behöver nu ta ett gemensamt ansvar att följa de skarpa allmänna råden. Vi som älskar rörelseglädjen, gemenskapen och spänningen, som idrottsrörelsen skapar, kan göra skillnad. För att vi ska kunna träna och tävla, som vi önskar i framtiden, behöver vi nu mer än någonsin ta gemensamt ansvar som individer, föreningar och förbund.