Hem / Vi arbetar med / Förbunds- och föreningsutveckling

Vi stöttar distriktets förbund

RF-SISU Jämtland-Härjedalen är stödorganisation till idrottsörelsen i Jämtland-Härjedalen. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialdistriktsförbund (SDF) och föreningar att utvecklas.

Vi kan hjälpa ditt specialdistriktsförbund (SDF) genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Konsulentstöd

Alla SDF och föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Jämtland-Härjedalen knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just ditt förbund/förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. 

Ekonomiskt stöd

RF-SISU Jämtland-Härjedalen ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till SDF:en. Syftet är att ge SDF:en ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet. 

För mer information om ansökan av bidrag och bidragskriterier

SDF-konferens

RF-SISU Jämtland-Härjedalen vill ha ett nära samarbete med SDF:en. En del i det arbetet är att kontinuerligt anordna SDF-konferenser. Konferenserna, som genomförs vart annat år, ger möjlighet till dialog, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser.

Vi stöttar distriktets föreningar

Vi kan hjälpa din förening genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Din förenings behov styr vår verksamhet.

Ekonomiskt stöd

De olika ekonomiska stöden hittar du här