Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar/projekt / Föreningslots för Street games i Torvalla

Föreningslots för Street games i Torvalla

Projektledare för Föreningslots och Street games i Torvalla sökes!

RF-SISU Jämtland-Härjedalen tillsammans med Östersunds kommun driver projektet föreningslots. Syftet med arbetet är att guida elever på Torvallaskolans högstadie in i den fritidssysselsättning som de önskar. Du har god kännedom om utbudet inom föreningsliv, anläggningar och verksamheter inom idrottsområdet och fungerar som en brygga in till dessa sammanhang.

 

Du jobbar med ett uppsökande och relationsskapande arbetssätt med ett starkt fokus på individen.

Under sommarlovet ligger den individuella matchning nere och då arrangerar projektledaren Street games tillsammans med unga ledare, som har en anställning av Östersunds kommuns (feriepraktik)

 

Profil som vi söker:

  • Vuxit upp och/eller arbetat i Torvalla
  • Ledaregenskaper och är en bra förebild
  • Idrottsintresse
  • Ett driv och en vilja att arbeta mot tydliga mål.
  • Ger inte upp utan är beredd att göra omtag och testa på nytt.
  • Beredd att arbeta på oregelbundna arbetstider.
  • Kan och vill samarbeta med andra.

 

Anställningen är på 80%, startar så snart vi har rätt person på plats.

Projektet pågår under 2 år. 

Kontakta Maria Naalisvaara This is a mailto link eller på 070-27 27 950

Föreningslots

Det finns många barn och ungdomar i dag som saknar ett vuxenstöd som kan ”lotsa” dem till olika aktiviteter på fritiden. Orsakerna till detta är flera; kunskapen och informationen om vilket utbud som finns når dem inte eller är bristfällig, föreningsverksamheten och det ideella engagemanget är en obekant verksamhet, aktiviteterna genomförs inte i närområdet och/eller är för dyra samt att de vuxna inte har tid eller möjlighet att följa med av olika anledningar.

Genom att anställa en ”Föreningslots” (personell resurs) i Torvallaområdet kan vi arbeta med en uppsökande verksamhet för att identifiera de barn- och ungdomar som vill börja i en idrottsförening (men inte har något vuxenstöd som hjälper dem), ta reda på vad de är intresserade av och därefter följa och ”lotsa” dem in i en idrottsförening tills att föreningens egna ledare blir det naturliga stödet för individen.

Street games

Konceptet bygger på att erbjuda kostnadsfri spontanidrott och prova-på-aktiviteter för alla åldrar men främst barn- och ungdomar.

Målet med Street Games är att skapa arenor utifrån där målgruppen redan befinner sig, stötta föreningar genom olika rekryteringsmetoder för att få fler ledare, att få fler aktiva medlemmar samt att skapa starka samarbeten mellan ideella föreningar och andra aktörer i närområdet i detta fallet Torvalla, Östersund