Föreningslots

Föreningslots

Det finns många barn och ungdomar i dag som saknar ett vuxenstöd som kan ”lotsa” dem till olika aktiviteter på fritiden. Orsakerna till detta kan vara flera tex: kunskapen och informationen om vilket utbud som finns inte når målgruppen eller är bristfällig, föreningsverksamheten och det ideella engagemanget är en obekant verksamhet, aktiviteterna genomförs inte i närområdet och/eller är för dyra samt att de vuxna inte har tid eller möjlighet att följa med av olika anledningar.

RF-SISU J-H har därför anställt en person med uppdraget att vara ”Föreningslots”; Abdo Suliman, hans roll är att finnas på Torvallaskolan, ta reda på vad ungdomarna är intresserad av och lotsa dem sedan in i föreningsidrotten.

Street games

Konceptet bygger på att erbjuda kostnadsfri spontanidrott och prova-på-aktiviteter för alla åldrar men främst barn- och ungdomar.

Målet med Street Games är att skapa arenor utifrån där målgruppen redan befinner sig, stötta föreningar genom olika rekryteringsmetoder för att få fler ledare, att få fler aktiva medlemmar samt att skapa starka samarbeten mellan ideella föreningar och andra aktörer i närområdet i detta fall Torvalla, Östersund.

RF-SISU J-H genomförde Street Games i Torvalla under delar av sommarlovet 2021. Evenemang genomfördes tillsammans med feriepraktikanter från Östersunds kommun och ”Föreningslots”. 

Finansiering

Satsningen i Torvalla finansieras med ekonomiskt stöd från Östersunds kommun (IOP-avtal) och RF-SISU J-H´s etableringsmedel. Samarbetet är enligt avtalet gällande under 2021-2022 men med en inriktning på en förlängning.