Street Games

Konceptet bygger på att erbjuda kostnadsfri spontanidrott och prova-på-aktiviteter för alla åldrar men främst barn- och ungdomar.

Målet med Street Games är att skapa arenor utifrån där målgruppen redan befinner sig, stötta föreningar genom olika rekryteringsmetoder för att få fler ledare, att få fler aktiva medlemmar samt att skapa starka samarbeten mellan ideella föreningar och andra aktörer i närområdet i detta fall Torvalla, Östersund.

RF-SISU J-H genomförde Street Games i Torvalla under delar av sommarlovet 2021. Evenemang genomfördes tillsammans med feriepraktikanter från Östersunds kommun och ”Föreningslots”. 

Street Games 2022

När: v.25-27 och v. 31-33 (tisdag, torsdag och fredag)

Tider: 17.00- 21.00

NY streetgames-affisch-50x70.png

Street Games 5 R

Street Games arbetar utifrån filosofin om de 5 rätten.

Rätt plats -I närområdet där målgruppen finns.

Rätt tid – När barn och ungdomar är på G.

Rätt stil – Ingen utrustning behövs. Kom som du är!

Rätt pris – Kostnadsfritt. Alla ska ha råd att prova på.

Rätt ledare – Engagerade förebilder från området.

Finansiering

Satsningen i Torvalla finansieras med ekonomiskt stöd från Östersunds kommun (IOP-avtal) och RF-SISU J-H´s etableringsmedel. Samarbetet är enligt avtalet gällande under 2021-2022 men med en inriktning på en förlängning.