Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar/projekt / Idrottens Ledarbank

Idrottens Ledarbank

Presentation

Idrottens Ledarbank är en projektidé skapad av unga för unga. Den konkreta idén kommer ifrån ungdomsrådet i Jämtland-Härjedalen (J-H) och en ung ledare från Parasportförbundet J-H för att skapa bättre förutsättningar för att rekrytera unga ledare. Tanken är att Idrottens Ledarbank ska bli en självklar mötesplats för idrottsföreningar och ungdomar i Jämtland-Härjedalen. Projektet drivs av RF-SISU Jämtland-Härjedalen och Allmänna Arvsfonden.

Bakgrund

RF-SISU Jämtland-Härjedalen har fått indikationer från idrottsföreningar att behovet av unga ledare inom föreningar och klubbar är stort. Idrottsrörelsen bygger sin verksamhet till största delen på den ideella kraften och det ideella ledarskapet och som det ser ut nu är återväxten av ideella ledare inte självklar, många äldre ledare slutar succesivt i föreningar. Undersökningar från Ungdomsbarometern visar att många ungdomar vill engagera sig ideellt i civilsamhällets verksamheter men få blir tillfrågade eller inte vågar anmäla sitt intresse på grund av bland annat bristande självförtroende eller låg självkänsla. En förhoppning är att idrottsföreningarna ska ta tillvara på ungdomar och deras engagemang och ge dem möjligheten att utvecklas och känna sig uppskattad och behövd i deras verksamhet. Målgruppen för projektet är ungdomar i åldern 15-25 år, personer äldre än 25 år med funktionsnedsättning och ungdomar med utomnordisk bakgrund.

Syfte

Idrottens Ledarbank ska försöka ändra på det genom att agera mötesplats åt dem. Grundtanken är en digital anslagstavla (Idrottens Ledarbank), länkad från idrottsförbundets hemsida, där föreningar och ungdomar kan annonsera sitt behov av ledare eller sin tillgänglighet och vilja att vara ledare och också kunna svara på de annonser som ligger uppe eller kontinuerligt kommer upp.

Målet är att skapa en aktiv och hållbar ledarportal som lever vidare efter projektets slut genom RF-SISU Jämtland-Härjedalen. För att försöka uppnå det ska Idrottens Ledarbank utformas efter tankar, idéer och önskemål från de som ska använda den, det vill säga idrottsföreningar och ungdomar från vårt län. Det blir en del i arbetet för återväxten av ideella ledare i idrottsföreningarna.

 

Innan vi kan börja uppbyggnaden av Idrottens Ledarbank ska vi samla in tankar och idéer från idrottsföreningar och ungdomar genom besök, möten och enkäter. Har du tankar och idéer om hur Idrottens Ledarbank ska se ut och vilka funktioner som bör finnas med? Fyll gärna i en av enkäterna som finns här till höger. Enkäten för förening vänder sig till du som är tränare eller ledare i en förening. Är du utövare i en förening eller inte medlem i en förening idag använder du enkäten för enskilda personer eller kontakta oss via mail eller telefon med dina åsikter.