Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Alla har rätt till ett rörelserikt liv. I år arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag fredagen den 25 september i skolor över hela Sverige.

Idrottens dag är framför allt en rolig dag med en massa prova-på-aktiviteter, som syftar till att fler ska få uppleva det härliga med att vara i rörelse. Målet är att fler ska vilja och kunna idrotta, hela livet. Det är också en dag för att höja kunskapen om problemet med stillasittande – ett samhällsproblem som går ut över såväl folkhälsa och samhällsekonomi som individens möjlighet att delta fullt ut i livet. Läs mer om vikten av ökad fysisk aktivitet och rörelse.

När skolan och idrottsrörelsen samarbetar uppstår nya möjligheter att nå ut till fler barn och visa att idrott är något för alla. En skola som sätter rörelse i fokus bidrar till att fler barn får en bättre vardag, skolresultat och lägger grunden för ett hälsosamt liv. 

Vi vet att rörelse är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa, samtidigt visarforskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Det kan vi ändra på!

Under skoldagen skapar vi tillsammans möjligheter för alla barn att röra sig minst 120 minuter. I år genomförs dagen i skolans regi där vi på RF-SISU Jämtland-Härjedalen finns på plats i Torvalla för ett större arrangemang med skolor som vi har överenskommelse med i vårt projekt Rörelsesatsning i skolan.

Därtill kommer flera av våra övriga överensekommelseskolor i rörelsesatsningen och även andra skolor att arrangera mindre evenemang på sin skola där barn och pedagoger sätter skolan i rörelse. Vi stöttar skolan med material, vägledning och tips vid behov och tillsammans gör vi en rörelserik och energifylld dag.

Tillsammans med skolor över hela Europa står vi upp för alla barns rätt till idrott, rörelse och ett hälsosamt liv.

Nationell satsning och en del av European Week of Sports

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans oss på RF-SISU Jämtland-Härjedalen och övriga RF-SISU-distrikt i Sverige. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.