Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Idrottens dag äger rum varje år i början av hösten, där tusentals barn får vara i rörelse, idrotta och testa på sporter. I år den 24 september är det dags igen – fortfarande med koppling till Rörelsesatsning i skolan. Samverkansskolor eller enskilda skolor genomför dagen på egen hand eller med stöd ifrån oss och eventuellt lokala idrottsföreningar – inget samlat evenemang på en enskild geografisk plats.

Målet med dagen är att fler ska börja vilja och kunna idrotta, hela livet. Det är också en dag för att höja kunskapen om problemet med stillasittande – ett samhällsproblem som går ut över såväl folkhälsa och samhällsekonomi som individens möjlighet att delta fullt ut i livet. Läs mer om vikten av ökad fysisk aktivitet och rörelse.


Satsningen är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. 28 EU-länder r med och aktiverar sig.

Vi vet att rörelse är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa, samtidigt visarforskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Siffrorna kan vara olika men tyvärr verkar trend bli sämre – något vi som samhälle är skyldiga att ändra på!

Hur går man tillväga?

Gå in på anmäl er skola i formuläret eller hör av dig som idrottsförening till samordnaren för Rörelsesatsning i skolan. Alla skolor och föreningar är välkomna att genomföra dagen. Det finns möjlighet att få anpassat stöd i form av material, inspiration, utbildning och ekonomiska ersättning.


Utvärdering från förra året

Förra årets genomförande blev en succé med fler än 1000 aktiva barn samtidigt runt om Jämtland-Härjedalen. 10 skolor i vårt distrikt stod upp för att alla barn har rätt till ett rörelserikt liv, fylld med hälsa och idrott. Elevledda aktiviteter, dialoger med kommunpolitiker, idrottsföreningar som skapade prova-på tillfällen och andra rörelseaktiviteter bidrog till att elever på skolor i de yngre åldrarna ville, vågade och kunde vara med och röra på sig. Elever, föreningar och lärare tyckte att dagen var mycket bra - de kom med värdefulla inspel inför framtida insatser och arbete. De kände också en vilja av att samarbeta mer under och i anslutning till skoldagen såsom på raster och under fritids samt på friluftsdagar. Skolorna upplevde helt klart att elever som vanligtvis inte brukar vara aktiva, hade varit det under dagen.