Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Idrottens dag ägde rum fredagen den 25/9 blev en succé med fler än 1000 aktiva barn samtidigt runt om regionen. 10 skolor i vårt distrikt stod upp för att alla barn har rätt till ett rörelserikt liv, fylld med hälsa och idrott. Elevledda aktiviteter, dialoger med kommunpolitiker, föreningsnärvaro och främst idrotts- och rörelseaktiviteter bidrog till att elever på skolor i de yngre åldrarna ville, vågade och kunde vara med och röra på sig. Men vad tyckte egentligen eleverna själv? 
 


 
En stor majoritet av eleverna var mycket nöjda med dagen och skulle vilja vara med igen. En övervägande stor del höll med om att de har fått lära sig mer om att det är viktigt att röra på sig. 
Det var en stor spridning i vilka aktiviteter och idrotter som var bäst under dagen, vilket kan tolkas som att det fanns något för alla nivåer och intressen. Detta går helt i linje med riktlinjer för att skapa positiva upplevelser i rörelse- och idrottsrelaterade aktiviteter. Det är viktigt att de formas så att alla kan vara aktiva samtidigt, till exempel genom fler smågrupper eller banor eller tillräckligt stor yta där alla kan få samma utmaning. 
 

 
Alla skolor och föreningar som var med under Idrottens dag vill vara med om det skulle genomföras igen! De kom med värdefulla inspel inför framtida insatser och arbete. De kände också en vilja av att samarbeta mer under och i anslutning till skoldagen såsom på raster och under fritids samt på friluftsdagar. Skolorna upplevde helt klart att elever som vanligtvis inte brukar vara aktiva, hade varit det under dagen. Att skapa aktiviteter som är ledarledda till en början där det finns utrymme för deltagarna att välja mellan 2-3 olika banor, rörelser, vägar osv skapar ett ägandeskap vilket ökar sannolikheten för dem att vara aktiva.  

Om Idrottens dag 
 
Idrottens dag är framför allt en rolig dag med en massa prova-på-aktiviteter, som syftar till att fler ska få uppleva det härliga med att vara i rörelse. Målet är att fler ska vilja och kunna idrotta, hela livet. Det är också en dag för att höja kunskapen om problemet med stillasittande – ett samhällsproblem som går ut över såväl folkhälsa och samhällsekonomi som individens möjlighet att delta fullt ut i livet. Läs mer om vikten av ökad fysisk aktivitet och rörelse. 

Satsningen är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. 

Vi vet att rörelse är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa, samtidigt visarforskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Det kan vi ändra på! 

Idrottens dag 2020 genomfördes i skolans regi tillsammans med RF-SISU Jämtland-Härjedalen och lokala idrottsföreningar. Vissa skolor gjorde det på egen hand, där vi stöttade med material, vägledning och tips vid behov och tillsammans gör vi en rörelserik och energifylld dag. Under dagen fick elever möjligheten att röra sig minst 120 minuter.  

När skolan och idrottsrörelsen samarbetar uppstår nya möjligheter att nå ut till fler barn och visa att idrott är något för alla. En skola som sätter rörelse i fokus bidrar till att fler barn får en bättre vardag, skolresultat och lägger grunden för ett hälsosamt liv. Läs mer om verksamhetsområdet Rörelsesatsning i skolan 

Kan din förening ta kontakt med den lokala skolan i ditt geografiska område och fråga vad ni kan hjälpa till med för att skapa en vinnande situation för båda parterna? Ta gärna hjälpa av din idrottskonsulent och/eller samordnare för Rörelsesatsning i skolan. 

Ta gärna hjälpa av din idrottskonsulent och/eller samordnare för Rörelsesatsning i skolan.