Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar/projekt

Aktuella satsningar/projekt

Idrottens Ledarbank

Idrottens Ledarbank är en projektidé skapad av unga för unga. Den konkreta idén kommer ifrån ungdomsrådet i Jämtland-Härjedalen (J-H) och en ung ledare från Parasportförbundet J-H för att skapa bättre förutsättningar för att rekrytera unga ledare. Tanken är att Idrottens Ledarbank ska bli en självklar mötesplats för idrottsföreningar och ungdomar i Jämtland-Härjedalen. Projektet drivs av RF-SISU Jämtland-Härjedalen och Allmänna Arvsfonden.

Här kan du läsa mer om projektet Idrottens Ledarbank

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF har därför med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Om rörelsesatsningen

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. 

Mer om information om rörelseförståelse

Integration och Etablering genom Idrott

I Jämtland-Härjedalen har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre.

RF-SISU Jämtland-Härjedalen erbjuder även ekonomiskt stöd till idrottsföreningar för insatser riktade mot nyanlända för att öka deras engagemang inom idrottsrörelsen och samhället.

Mer om Integration och Etablering genom Idrotten