Hem / Vi arbetar med / Samarbetspartners

Samarbetspartners

Idrottstalangstipendium

Sedan 1974 har drygt 80 idrottstalangstipendier delats ut av Länsförsäkringar Jämtland. Stipendiaterna utses i ett samarbete med RF-SISU Jämtland-Härjedalen, och de ser mycket positivt på samarbetet.

Stipendierna som årligen delas ut av Länsförsäkringar Jämtland har en lång och anrik historia. Ända sedan 1974 har stipendier delats ut till idrottstalanger och ungdomsledare. Kriterierna för idrottstalangstipendiet är att det ska vara en tjej och en kille som under föregående år presterat resultat på god nationell nivå, för förening ansluten till RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Vd Tomas Eriksson är stolt över att Länsförsäkringar Jämtland delat ut stipendiet i mer än 40 år.

Mer om Länsförsäkringars Idrottstalangstipendium

Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar med projektet High Five - om en idrott för alla barn. Tillsammans med RF-SISU Jämtland-Härjedalen sätter Rädda Barnen fokus på frågan om alla barns rätt till idrott, fri från kränkningande behandling, diskriminering och utanförskap.

Rädda Barnens material " Fem steg till en handlingsplan" samt Riksidrottförbundets satning Värdefullt är båda konkreta och handfasta verktyg för att ska skapa trygga idrottsmiljöer.
Utbildningen består av 3 träffar och allt utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen och "Idrotten Vill" idrottsrörelsens idéprogram.

Vill Ni veta mer kontakta er Idrottskonsulent

Rotarys Internationellt ungdomsutbyte

I samarbete med Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och Rotaryklubben i Östersund kan Rotary erbjuda internationellt ungdomsutbyte ett år eller några veckor.
Övergripande ambitionen är att ungdomar, pojkar och flickor som är 15-17 år, ska ges möjlighet att kunna genomföra ungdomsutbyten internationellt genom Rotarys försorg och under Rotarys ansvar.

 

Samarbetsparners Riksidrottsförbundet

Som partner till Riksidrottsförbundet har du möjlighet att nå ut till våra 19 distriktsidrottsförbund, 72 specialidrottsförbund och deras drygt 20 000 föreningar.

Våra partnerskap grundar sig antingen på ett erbjudande till våra medlemmar, Nationellt idrottsavtal, ett samarbete kring en tjänst, Samarbetsavtal, eller ett engagemang i och ett samarbete kring utveckling av någon av våra verksamhetsfrågor, Marknadsavtal. Här jobbar vi i linje med Strategi 2025 mot en idrott för alla – hela livet och bidrar på olika sätt till att tillsammans skapa samhällsnytta.

Mer om Riksidrottsförbundets samarbetsparners