Hem / Vi arbetar med / Idrottsjuridik

Idrottsjuridik

Idrottsjuridik kan vara all juridik och kanske även annan regeltillämpning som direkt eller indirekt påverkar idrotten och dess föreningar.
Riksidrottsförbundet (RF) består av 70 specialidrottsförbund (SF) som i sin tur består av idrottsföreningar (IF). Såväl RF som SF och IF är ideella föreningar.

 

Hur en ideell förening bildas och består går inte att läsa i någon lagbok utan rättspraxis och föreningens stadgar blir tungt vägledande. Även det som kan anses vara branschpraxis kan få betydelse.

När en ideell förening interagerar med samhället i övrigt omfattas ofta interaktionen av olika lagar och regler. När en förening hyr en lokal måste föreningen känna till och ta hänsyn till de bestämmelser i Jordabalken som handlar om hyra av lokal. När föreningen tecknar ett avtal om att köpa idrottsutrustning från en leverantör måste föreningen känna till och ta hänsyn till bestämmelser i köplagen och avtalslagen.

Om föreningen anställer en tränare eller en administratör är det viktigt att känna till och ta hänsyn till den arbetsrättsliga lagstiftningen, och så vidare. Dessutom är det som förening alltid viktigt att känna till och tar hänsyn till den skatterättsliga lagstiftningen som omfattar ideella föreningar. Detta och mycket mer kan kanske sägas vara idrottsjuridik.

Ofta är idrott roligt och utövas enligt våra överenskomna regler. Men ibland händer det att utövare, funktionärer eller andra beter sig på ett icke önskvärt sätt.

Ett icke önskvärt beteende kan ibland leda till en idrottslig bestraffning – varning, böter eller avstängning. Det kan ibland också leda till uteslutning ur föreningen. De regelverk som finns inom idrotten, både föreningens stadgar, tävlingsregler inom SF, generella bestraffningsregler i RF:s stadgar och antidopingregler i drottens antidopingreglemente och WADA-koden kan, i en vid tolkning, också sägas utgöra en del av området idrottsjuridik.