Hem / Vi arbetar med

Vi arbetar för framtidens idrott

På RF-SISU Jämtland-Härjedalen arbetar vi med en rad olika områden som du hittar i menyn här på webbplatsen.  Idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025 ska leda oss mot visionen: Svensk idrott världens bästa och Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa! Målen är utgångspunkten för allt vi arbetar med. 

RF-SISU Jämtland-Härjedalen arbetar bland annat för:

  • I nära samarbete med SDF och dess medlemsföreningar leda och samordna idrottsrörelsens utvecklingsresa kring en ny syn på träning och tävling.

  • Tillhandahålla kunskapsunderlag, kompetensstöd och skapa förståelse för en ny syn på träning och tävling till förbund och föreningar, gällande idrott för barn, ungdomar, vuxna och äldre.

  • Verka för ökad tillgänglighet till anläggningar (aktivitetsytor/spontanytor) som gör att man kan träna som man vill och när man vill.

  • Ta fram utbildningsunderlag och utveckla verktyg för att utbilda föräldrar, tränare, ledare i förbund och föreningar.

  • Uppmuntra, och skapa förutsättningar för att, barn och ungdomar ska kunna ägna sig åt flera idrotter. Den individuella utvecklingen (minimera utslagningseffekten) är det som är viktigast i ett barns, ungdomars, vuxna och äldres idrottande.

Läs mer i vår Verksamhetsinriktining 2022-2023

Några områden är särskilt prioriterade och beskrivs i RF:s verksamhetsinriktning för 2022–2023. Där kan du också läsa om vad RF vill åstadkomma de närmaste åren, och hur, för att nå målen i Strategi 2025. Allt för att stärka idrottsrörelsens gemensamma arbete för en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill träna och tävla i förening under hela livet och för fler idrottsliga framgångar internationellt.