Hem / Tränar- och ledarutbildningar

Tränar- och ledarutbildningar

Även en redan vass tränare behöver utvecklas för att fortsätta vara motiverad och känna glädje i sin idrott. Här har vi samlat tränarutbildningar som är idrottsövergripande, eftersom grundfundamenten i ett framgångsrikt tränarskap oftast är desamma oavsett idrott. Många av våra utbildningar är kostnadsfria för föreningen, så passa på att erbjuda tänkbara tränare en utbildning för att de ska våga ta sig an tränar- och ledaruppdrag framöver.

Några av utbildningarna kan du göra på egen hand, gärna i lärgruppsform tillsammans med andra i din förening, andra behöver du anmäla dig till via en länk på respektive sida.

Här finns en manual för hur du registrerar utbildningstillfällen i IdrottOnline.

Johanna Lundberg ledare.jpg

Introduktionsutbildning för tränare

Denna introduktionsutbildning för tränare ger dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare/ledare inom idrotten. Du får en första inblick i vad tränarrollen innebär och konkreta tips kring ledarskap och träning, som ger dig en bra start i ditt tränarskap.  

Grundutbildning för tränare.jpg

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen för tränare är den första obligatoriska utbildningen och ger dig en bra grund att stå på i din framtida tränarroll. Under denna utbildning får du en bra inblick i viktiga aspekter att tänka på i ditt ledarskap, i vilket roll och sammanhang du befinner dig i samt hur du på ett bra sätt möter och skapar goda träningsmiljöer för dina utövare.   

Fortsättningsutbildning för tränare.jpg

Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildningen är en fördjupande tränar-utbildning för dig som varit tränare ett tag, oavsett vilken idrott och målgrupp du leder. En utbildning som bygger vidare på, fördjupar sig i och lägger till ytterligare ämnen utöver de som ingår i grundutbildning för tränare.  

BB201102BB400.jpg

Träna barn och ungdomar med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser

Vår utbildning för idrottsledare vänder sig till alla ledare som träffar barn och ungdomar med olika behov. Den här utbildningen har fokus på utmaningar och möjligheter när du träffar barn med till exempel ADHD och autism/Asperger. Här får du som ledare tips på en mer inkluderande träning.

BB200623BB570.jpg

Mental hälsa - Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

parasport.jpg

Parasport - Lokala och nationella tränarutbildningar

Lokala och nationella tränarutbildningar inom parasport.