Hem / Föreningskunskap / Årsmötet – kunskap och tips för ett bra möte

Årsmötet – kunskap och tips för ett bra möte

Årsmötestider i föreningen, men vad gäller egentligen? RF-SISU J-H ger bra tips och info om vad ni ska tänka på när det kommer till årsmöte, digitalt och fysiskt.

Digitalt årsmöte - tips.pdf

Titta på inspelningen här och reflektera tillsammans över innehållet och vad ni behöver tänka på inför ert eget årsmöte. Kom ihåg att registrera era samtal som lärgrupp (manual).

Fördelar med digitalt årsmöte

En given fördel är att de som inte kan närvara fysiskt på årsmötet nu ges möjlighet. Det kan till exempel vara av geografiska eller ekonomiska skäl. En annan fördel är att tillgängligheten ökar och fler ges möjlighet att vara med. Att genomföra årsmötet digitalt kan också tilltala andra målgrupper, exempelvis unga medlemmar, som därmed ges möjlighet att påverka och engagera sig i föreningens utveckling.

Utmaningar med digitalt årsmöte

Till utmaningarna hör att det kan bli svårare att förbereda årsmötet och fokus riskerar att hamna på tekniska frågor istället för att förbereda årsmöteshandlingar. Dynamiken och delaktigheten i sakfrågorna kan under mötet vara svårare att få till på ett pedagogiskt sätt. Här är det viktigt att mötesordföranden är både kunnig och lyhörd, så att viktiga nyanser i sakfrågorna kommer fram. En del kan också uppleva att man tappar ett viktigt tillfälle att träffas.

Med bra förberedelser av styrelsen och tid för delegaterna att bekanta sig med system och dagordning i tid kan den digitala lösningen bli till ett lyckat möte.

Praktisk info för dig som delegat

Checklista för dig som ansvarar för årsmötet

Första frågan att ställa sig

Den första frågan ni behöver ställa er är om ni får arrangera ett digitalt årsmöte. Svaret på den frågan hittar ni i era fastställda stadgar.

Om inte något annat anges i föreningens stadgar är det styrelsen som bestämmer tid och plats för årsmötet. RF menar att det i detta mandat också finns ett utrymme att bestämma formen för årsmötet och att styrelsen har möjlighet att besluta att årsmötet får genomföras digitalt.

I RF:s stadgemall för idrottsföreningar står det i 3 kap under 1§ att ”årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.” Om er förening följer RF:s stadgemall för idrottsföreningar är det alltså möjligt att genomföra ett digitalt årsmöte.

Hjälp att komma igång

Om er förening behöver ha hjälp och stöd för att komma igång med digitala årsmöten, kontakta en idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Är er ideella förening intresserad av att ansöka om kostnadsfritt Office 365 är länken här.