Hem / Om oss / Ungdomsrådet Jämtland-Härjedalen

Ungdomsrådet Jämtland-Härjedalen

Inför varje styrelsemöte diskuterar ungdomsrådet en aktuell fråga på uppdrag av distriktsidrottsstyrelsen. Leon, Nova, Erik, Beda, Elsa, Elin, Måns och Tilda är mellan 17 och 22 år, aktiva på olika sätt i och utanför idrottsrörelsen och bidrar med sina perspektiv på idrottsrörelsen som ett slags unga mentorer åt styrelsen.