Hem / Egna nyheter / 2022 / Vad händer inom det idrottspolitiska arbetet?

Vad händer inom det idrottspolitiska arbetet?

Ett av RF-SISU:s uppdrag är att företräda idrotten och bedriva idrottspolitiskt påverkansarbete. Tillsammans med specialdistriktsförbunden har viktiga frågor identifierats som är viktiga att belysa i våra kommuner.

Utgångspunkten till vad vi fokuserar på är de behov våra föreningar i distriktet lyfter fram i dialogen med oss. De områden som lyfts fram är; Tillgång till idrottsanläggningar och idrottsytor, Idrottens inverkan på folkhälsa och Livslångt idrottande, Pandemins påverkan på idrotten och återstarten samt En starkare folkbildning.

En viktig del i att synliggöra idrottens samhällsnytta är att berätta om vad idrotten gör. Vi försöker i vår kommunikation lyfta vad föreningarna gör och vad som händer i den dagliga verksamheten i länet hos våra föreningar. Några exempel som synliggjorts via filmer hittar ni här

Vi har en kontinuerlig dialog med företrädare för kommuner och regionen på tjänstemannanivå och politikernivå. Under våren och hösten genomförs och planeras möten med kommunerna där vi lyfter viktiga frågor i perspektiv till respektive kommuns förutsättningar. I maj genomfördes en träff i Krokom där politiker, föreningar och SDF fick möjlighet att diskutera viktiga idrottsfrågor. I tisdags denna vecka har en liknande träff genomförts i Ragunda kommun och 28 september sker detsamma i Östersunds kommun. I övriga kommuner planeras även för träffar senare under hösten och våren. Dessa träffar är viktiga tillfällen för föreningarna att göra sin röst hörd och för politiker att lyssna in behoven men även tydliggöra kommunens roll och förutsättningar.

I slutet av augusti hade vi även besök av Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. I samband med det bjöd RF-SISU Jämtland-Härjedalen tillsammans med Skidskytteförbundet in ett 20-tal politiker och lyfte vikten av att hitta en långsiktig strategi för utvecklingen av bredd-, motion- och elitidrott och evenemang så att alla delar kan utvecklas och tillsammans bidra till idrottens och kommunernas utveckling.