Hem / Egna nyheter / 2022 / Ljungdalens GIF folkbildar för framtiden

Ljungdalens GIF folkbildar för framtiden

RF-SISU Jämtland-Härjedalens Svante Lundberg har varit på föreningsbesök i Ljungdalen och har skrivit några rader, som inte bara handlar om besöket, utan bjuder även på reflektioner över en idrottskonsulents vardag.

Mitt i ingenstans säger vissa då de lämnat stadsmiljön och kommer ett antal mil därifrån. Jag upplever att man verkligen har kommit någonstans då man kommit till en by som Ljungdalen. Ett samhälle där butiken lever och tänker nytt, där skolan lever, där man vill bo och leva och dit turisterna vill åka. Där det är fyra respektive åtta mil till nästa närmsta idrottsförening, beroende på vilken väg man väljer.

En sådan idrottsförening kan spela en väldigt viktig roll för den bygd där den verkar. Denna viktiga roll kan den bara spela om föreningen fungerar väl och om man fortsätter och utvecklas samklang med hur samhället i övrigt utvecklas.

RF-SISU träffar Ljungdalens GIF på Ljungalid som är föreningens samlingslokal. Anne Terese Skott Dahlgren har samlat ett antal eldsjälar i föreningen som alla bidrar på sitt sätt till föreningens verksamhet. Av naturliga anledningar är föreningen främst bestående av yngre barn och äldre vuxna. När man diskuterar utveckling i föreningen handlar således mycket om vilka aktiviteter som kan tilltala dessa grupper mest. RF-SISU presenterar hur vi önskar samarbeta med föreningar och vilka medel vi har att skjuta till inom vissa satsningar. Det visar sig också att en hel del folkbildning i olika former redan förekommer i föreningen och detta inte rapporteras. RF-SISU förklarar hur detta fungerar och kan användas för att skapa lärandemöjligheter och att öka trivseln på de sammankomster som redan sker.

Ljungdalens GIF står också som arrangör för Helags Fjällmara, ett lopp som först genomfördes 1985. Detta medför ett annalkande 40-årsjubileum och föreningen diskuterar önskemål och möjligheter att utveckla/optimera arrangemanget till jubileet. I det arbetet vill RF-SISU givetvis vara delaktiga.

Tack till Ljungdalens GIF för ert fina föreningsarbete, ser fram mot att få följa och vara en del av er verksamhet framöver.

Svante Lundberg
Idrottskonsulent

Hur ser det ut i din förening, vad har ni för planer och hur skulle ni vilja ta nästa steg i er utveckling? Kontakta någon av konsulenterna hos RF-SISU Jämtland-Härjedalen och boka en träff eller ta ett första snack och få information, vilka möjligheter som finns för stöd och utbildning.

Läs mer om utbildningar