× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Egna nyheter / 2022 / Lärgruppen är pulsen i din förenings utvecklingsarbete

Lärgruppen är pulsen i din förenings utvecklingsarbete

Genom att starta en lärgrupp i samarbete med RF-SISU öppnar du och din förening upp för nya tankar, idéer och kunskaper.

Ni lär med och av varandra och stärker samtidigt gemenskapen, ökar delaktigheten och lockar till engagemang.  

En lärgrupp kan nästan utgå från vilket tema som helst och den passar för föreningens alla medlemmar. Det viktigaste är att temat känns intressant och meningsfullt. Ett lag eller en träningsgrupp kan delas in i flera lärgrupper, där varje lärgrupp ska ha en lärgruppsledare. Tillsammans kan ni lära er mer om er idrott, prata om kost eller om hur man är en bra kompis.   

Lärgruppen är den vanligaste verksamhetsformen när föreningar och RF-SISU samverkar inom idrottsrörelsens folkbildning.  Det är ett väldigt enkelt sätt att utvecklas gemensamt inom föreningen.  

Vårt stöd för idrottsföreningar är något som sker löpande över en längre tid. När arbetet är i gång med olika insatser är vår ambition att fortsätta detta över tid, så att det blir en naturlig del av föreningens verksamhet. I den bästa av världar är vårt stöd något vi planerar genom årliga utvecklingsplaner och långsiktiga förändringsprocesser för att över tid få en verksamhet där alla i föreningen får ta del av det stöd som finns tillgängligt. Detta leder då till:  

✔️ Ledare med bättre kunskap och högre utbildningsnivå  
✔️ Ökad engagemang i föreningen hos fler av medlemmarna  
✔️ Mer tid för utveckling av verksamhet, mindre tid för att ”släcka bränder”  
✔️ Fler ungdomar som stannar kvar längre i verksamheten  
✔️ Ökad trygghet i och kring föreningens verksamhet  

Goda exempel:

Aktivt arbete i Ope för en trygg idrottsmiljö - Jämtland-Härjedalen (rfsisu.se)

Värdegrund i fokus när Svenstavik blickar framåt - Jämtland-Härjedalen (rfsisu.se)

Lärgruppen-den enkla medoten: 

https://www.rfsisu.se/jamtland-harjedalen/folkbildningutbildning/omlargrupperochlargruppsledare/ 

Är det någonting som ni vill göra i din förening eller i ditt lag? Kontakta någon av konsulenterna hos RF-SISU Jämtland-Härjedalen och boka en träff eller ta ett första snack och få information, vilka möjligheter som finns för stöd och utbildning.