Hem / Egna nyheter / 2022 / Aktivt arbete i Ope för en trygg idrottsmiljö

Aktivt arbete i Ope för en trygg idrottsmiljö

RF-SISU:s Svante Lundberg och Anja Korhonen har besökt Ope IF som jobbar aktivt med att skapa en inkluderande och trygg idrottsmiljö i sina fotbollslag.

Att som tränare kunna ha koll på en större träningsgrupp är inte det enklaste. Att under en träning eller match kunna uppfatta om vissa hamnar på sidan, tilltalas illa av lagkompisar eller på andra sätt inte upplever att de är trygga och har en given plats i laget är nästan omöjligt för en tränare som har sitt fokus på själva utövandet. För att möta detta behov och för att skapa bästa förutsättningar för att så många som möjligt skall trivas och stanna i föreningen så länge som möjligt så driver OPE IF ett koncept där en ”trygghetsansvarig” i varje lag blir en del av ledarstaben. Med den lika enkla som viktiga funktionen att vara personen som ser barnet/ungdomen bortom själva fotbollen. De trygghetsansvariga träffas regelbundet och diskuterar; tillvägagångssätt, utmaningar och funderingar. När Anja och Svante träffar gruppen sker detta med en kortare genomgång med efterföljande diskussioner i lärgrupper.

20220502 Ope2 Trygg Idrott.jpg

”Inte kul, men det får man tåla”

I en stor intervjustudie beställd av Friends intervjuades 1028 barn och ungdomar om deras upplevelser inom idrotten. I studien kan bland annat utläsas:

1/5 känner sig alltid, ofta eller ibland att de är ensamma inom idrotten.

1/4 Upplever sig kränkta en eller flera gånger under året, av dessa kränkningar kommer över hälften från kompisarna i det egna laget.

Av studien kan man alltså bland annat utläsa att en stor del av det upplevda obehaget inom idrottandet går att arbeta med inom den egna träningsgruppen. Denna process är pågående hos OPE IF! Om ni undrar över hur OPE IF´s trygghetsfrämjande arbete fungerar eller hur ni kan arbeta med detta i er förening så kontakta RF-SISU och din idrottskonsulent.

Källa: Friends_-idrottsrapport_webb.pdf

Anja Korhonen (idrottskonsulent)

Svante Lundberg (idrottskonsulent, kontaktperson för barn- ungdomsidrott/Trygg idrott)