Hem / Egna nyheter / 2021 / Vinteridrott för alla!

Vinteridrott för alla!

Parasport Jämtland-Härjedalen har fått stöd med drygt 7,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för projektet ”Arena Paraidrott”.

Målet med projektet är att genom framtagna metoder kunna möjliggöra en snabbare och enklare inkludering av personer med funktionsnedsättning i ordinarie föreningsverksamhet, och därmed också nå en ökad folkhälsa hos målgruppen. Metoden ska även kunna spridas vidare till andra distrikt och idrottsförbund efter projektets slut.
Projektet genomförs i nära samarbete med RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

” Detta är ett starkt kvitto på att Jämtland-Härjedalen kan bidra med kompetens inom detta område som kan spridas till övriga Sverige. Det bidrar också till att idrottsrörelsen kan utvecklas enligt Strategi 2025 och idrottens utvecklingsresor mot målet att bli en modern idrottsrörelse där alla har rätt att vara med” säger Leif Danielsson, barn och ungdomsansvarig RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Läs mer på Parasport Jämtland-Härjedalen