Hem / Egna nyheter / 2021 / Föreningslots

Föreningslots

Det finns många barn och ungdomar i dag som saknar ett vuxenstöd som kan ”lotsa” dem till olika aktiviteter på fritiden. Orsakerna till detta är flera; kunskapen och informationen om vilket utbud som finns når dem inte eller är bristfällig, föreningsverksamheten och det ideella engagemanget är en obekant verksamhet, aktiviteterna genomförs inte i närområdet och/eller är för dyra samt att de vuxna inte har tid eller möjlighet att följa med av olika anledningar.

Genom att anställa en ”Föreningslots” (personell resurs) i Torvallaområdet kan vi arbeta med en uppsökande verksamhet för att identifiera de barn- och ungdomar som vill börja i en idrottsförening (men inte har något vuxenstöd som hjälper dem), ta reda på vad de är intresserade av och därefter följa och ”lotsa” dem in i en idrottsförening tills att föreningens egna ledare blir det naturliga stödet för individen.

Föreningslotsen jobbar i nära samverkan med idrottskonsulenterna som i sin tur finns som stöd till idrottsföreningarna när de vill utveckla sin verksamhet för att möta nya målgrupper.

Föreningslots är ett samarbete mellan RF-SISU Jämtland-Härjedalen och Östersunds kommun.