Hem / Egna nyheter / 2021 / Uppdaterad vägledning för smittspårning.

Uppdaterad vägledning för smittspårning.

Folkhälsomyndigheten har 31 augusti uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid-19 avseende hantering av utbrott i skol- och fritidsmiljö.

Detta kan vara ett stöd till er som föreningen i de rekommendationer eller riktlinjer ni sätter för deltagande i er verksamhet avseende fritids-/idrottsaktiviteter.

För symtomfria barn och elever som identifieras som nära kontakter rekommenderas i regel att i väntan på provsvar fortsätta gå till skolan och fritidshem men inte delta i fritidsaktiviteter under 7 dagar från exponeringstillfället.

Under särskilda omständigheter, exempelvis där förloppet är utdraget eller där smittspridningen är svår att få kontroll över kan det vara motiverat att även symtomfria elever i en klass eller grupp där smittspridning konstaterats stannar hemma under utredningstiden.

En ytterligare uppdatering är att symtomfria personer, som identifieras som nära kontakter i en smittspårning, bör undvika nära kontakt med andra under 7 dagar från exponeringstillfället. Inga av dessa uppdateringar berör fullvaccinerade personer.

Förändringarna framgår av lathundar i tabellform:

Covid-19 - lathund, regler för närkontakt: https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/63482.pdf

Covid-19 – lathund, regler för hushållskontakt: https://centuri.regionjh.se/%C3%96vergripande%20Rutiner/ExportedFiles/63493.pdf

https://www.regionjh.se/5.7632596917b3c08e1952f714.html

Har du frågor eller funderingar, kontakta din förenings idrottskonsulent.