Hem / Egna nyheter / 2021 / Sök omställningsstödet ”Omstart Corona”

Sök omställningsstödet ”Omstart Corona”

Vi måste hjälpas åt för att säkerställa att idrottsföreningars verksamhet kan fortsätta trots Corona, en ny pandemi eller andra samhällsutmaningar. Tillsammans kan vi skapa nya, mer hållbara intäktsmodeller med hjälp av ny teknik och nytänkande.

Nu har vi levt med en pandemi i över ett år och vi kommer leva ytterligare en tid med restriktioner i väntan på vaccinering. Idrotten har redan drabbats hårt både ekonomiskt och idrottsligt av Covid-19. Sveriges idrottsföreningar är navet i vår folkhälsa, men också en källa till intäkter för det lokala näringslivet genom event och evenemang. Därför måste vi hjälpas åt för att säkerställa att idrottsföreningars verksamhet kan fortsätta trots Corona eller andra samhällsutmaningar. Tillsammans måste vi våga utmana valda sanningar och skapa nya, mer hållbara intäktsmodeller genom att hitta smarta lösningar.

Satsningen ”Omstart Corona” är ett stöd för de idrottsföreningar i RF-SISU Jämtland-Härjedalen som redovisar lokalt aktivitetsstöd (LOK), som behöver och vill prova en ny väg framåt. RF-SISU Jämtland-Härjedalen genom stöd från Regionen kommer att stötta ett antal föreningar med max 50 000 kr/förening.

Att söka stödet är enkelt. Tänk ut en projektidé och formulera en idébeskrivning för att antingen utveckla en helt ny intäktsmetod eller förädla en befintlig. Beskriv vad föreningen ska göra och hur ni ska gå tillväga. Bifoga en kostnadsberäkning samt förväntad intäkt satsningen beräknas ge. Slutligen vill vi ha en beskrivning över hur idén är flexibel och hållbar över tid. Lämna er skriftliga ansökan till er konsulent.

Ansökningsblanketten

Stödet kan gå till att anlita extern kompetens eller inköp av nya produkter som ska utveckla verksamheten långsiktigt. Exempelvis kan en förening vilja växla över till digitala clinics istället för fysiska och behöver köpa in utrustning för att lösa det.

Goda idéer som utvecklas i projektet kommer att kommuniceras ut för att inspirera och motivera andra aktörer att utveckla och framtidssäkra sina intäktsmodeller.

Stödet möjliggörs genom ett samarbete mellan RF-SISU Jämtland-Härjedalen och Region Jämtland Härjedalen

Logga-liggande-Region_Jamtland_Harjedalen_RGB.jpg