Hem / Egna nyheter / 2021 / Rörelsesatsning i skolan tar sikte mot 2025

Rörelsesatsning i skolan tar sikte mot 2025

Riksidrottsförbundet fortsätter satsa på barns rörelse och idrott i samband med skoldagen. Inom ramen för Rörelsesatsning i skolan utvecklar vi verksamheten i våra distrikt, med målet att 2025 ha nått minst hälften av landets skolor i årskurs F–6.

Rörelsesatsning i skolanär ett regeringsuppdrag som inleddes 2018 med syftet att ge de minst aktiva barnen, framför allt från idrottssvaga områden, möjlighet till mer idrott och rörelse i anslutning till skoldagen. Satsningen handlar också om att bygga broar mellan skolan och idrottsrörelsen.  

Nu utvecklar RF satsningen med sikte mot 2025, vilket i längden förväntas stärka såväl föreningsidrotten som folkhälsan och skolresultaten. I de nya riktlinjerna från Riksidrottsstyrelsen (RS) framgår att satsningen från och med 2021 på ett tydligare sätt ska agera samverkande kraft mellan skolan och idrottsrörelsen.  

– Väldigt glädjande att få förtroendet med att arbeta vidare för barn och ungas hälsa. Vi hoppas kunna fortsätta främja goda, långsiktiga tillvägagångsätt så att samarbetet mellan skolan och idrotten kan forma hållbara samhällsmedborgare i framtiden. Oavsett om det är i en idrottsförening eller under skoldagen, så går det att med förhållningssätt inom rörelseförståelse och utifrån verksamheten utveckla barn, unga och vuxna som vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet, säger Wictor Lundström Samordnare Rörelsesatsningen i skolan RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Riksidrottsstyrelsen har i sina riktlinjer också antagit två mätbara mål för satsningen i linje medStrategi 2025och utvecklingsresanEn ny syn på träning och tävling. Målen är att till och med 2025 ha nått minst 50 procent av landets skolor (F–6) och att 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen. Skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde. 

– Det är ambitiöst motiverande mål som kräver att fler hjälper varandra. Skolor och föreningar är väldigt välkomna att höra av sig ifall de vill vara en del av detta. Vi vuxna i samhället har ännu inte lyckats ge förutsättningar för att alla ska kunna uppleva detta, något som inte givit jämställda förhållande för en god övergripande hälsa. Ansvaret för våra barns hälsa vilar på oss vuxna, oavsett i vilken roll vi möter barnen i, säger Wictor.   

Vill du veta mer så kontakta:  

Wictor Lundström, Samordnare rörelsesatsning i skolan RF-SISU Jämtland-Härjedalen 

0735-08 60 66This is a mailto link