Hem / Egna nyheter / 2021 / Nya riktlinjer från 23 december – Vad gäller för idrotten

Nya riktlinjer från 23 december – Vad gäller för idrotten

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya restriktioner som berör idrotten och som gäller från och med 23 december. Dessa restriktioner grundar sig i en stor oro för ökad smittspridning.

Vi ska ändå komma ihåg att vi kan idrotta tillsammans och tävla och spela enstaka matcher om vi ser till att följa de restriktioner och smittskyddsåtgärder som gäller.

I de nya riktlinjer som presenteras den 22 december finns det framför allt tre delar som berör idrotten:

 1. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar –tävlingar och uppvisningar
 2. Läger, cuper och större sammankomster
 3. Gym-och sportanläggningar

 

Tävlingar och uppvisningar - Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar


Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning) inomhus ska:

 1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

 Tävling och uppvisning inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare:

Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning) inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare ska:

 • anvisa deltagare sittplats, och
 • ställa krav på uppvisande av vaccinationsbevis,

 

eller

 • anvisa deltagarna sittplats,
 • se till att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
 • begränsa antalet deltagare i varje sällskap till högst 8 personer.

 

Tävling och uppvisning fler än 500 deltagare:


Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning) inomhus med fler än 500 deltagare ska:

 • anvisa deltagare sittplats,
 • ställa krav på uppvisande av vaccinationsbevis,
 • se till att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
 • begränsa antalet deltagare i varje sällskap till högst 8 personer.

 

 

Om vaccinationsbevis:

 • Rutin för kontroll ska finnas
 • Rutinen ska skriftligt dokumenteras
 • Kontroll av vaccinationsbevis, se DIGG.se
 • Kontrollen kräver även id-kontroll
 • Ålderskontroll
 • Intyg om avrådan hanteras manuellt – dvs för de som har skriftligt intyg att de ej kan vaccinera sig.

 

Läger, cuper och större sammankomster


Folkhälsomyndigheten avråder idrottsföreningar att från den 23 december 2021 till och med 16 januari 2022 ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas.
Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras

Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig. (Vad är yrkesmässig idrott)


Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder.

 

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns uppdaterad information om läger och cuper och information till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga, med rekommendationer om förebyggande smittskyddsåtgärder.Platser för fritids-och kulturverksamhet

Gym, sportanläggning, badanläggning eller liknande anläggning öppen för allmänheten.


Den som bedriver verksamhet ska:

 1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

 

Den som bedriver verksamhet inomhus ska även:

 1. beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus och som inte utgörs av handelsplatser eller serveringsställen (maxantalet),
 2. beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan,
 3. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
 4. tydligt anslå maxantalet, och
 5. säkerställa att maxantalet inte överskrids.

 

Åtgärderna enligt 1–5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig. Det innebär att beräkna till exempel


Bestämmelserna i 1–5 ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen.

 

RF:s hemsida hittar ni de senaste uppdateringarna.

För frågor vad som gäller mer specifikt för er idrott kontakta ert specialidrottsförbund.
För allmänna frågor kring Corona och idrotten  This is a mailto link